Ouders en leerlingen worden steeds mondiger. Niet alleen in het brede kader van bijvoorbeeld ouderparticipatie en medezeggenschapsraden maar ook op individueel niveau. Specifieke klachten, bijvoorbeeld over pesten op school of het advies met betrekking tot vervolgonderwijs, krijgen steeds meer aandacht. Het komt ook in toenemende mate voor dat scholen aansprakelijk worden gesteld voor problemen. Wij kennen deze lastige materie en helpen scholen en besturen problemen op de best mogelijke manier op te lossen. Daarnaast hebben we veel ervaring met kwesties rond medezeggenschap binnen de school, bijvoorbeeld op het niveau van de medezeggenschapsraad (MR) of de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (PGMR). Meer weten? Neem gerust contact met onze advocaten op.


Blijf scherp

Neem gerust contact met ons op. Onze advocaten helpen u graag.

Dit zijn onze advocaten

Klant aan het woord

Passend Onderwijs binnen het onderwijsrecht levert complexe vraagstukken tussen scholen, ouders en het samenwerkingsverband op. Poelmann van den Broek is duidelijk en recht door zee. We komen tot praktische en realistische oplossingen die ontstaan door goed te luisteren en objectief en scherp te blijven. 

Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. - Jeroen Rood

Uw juridische kennis verscherpen

Juridische tips en praktische oplossingen

Alle publicaties, video’s en podcasts

Cursussen

Einde bedrijf voorkomen: samen zorgen voor een zachte landing