Moderne scholen besteden in hun schoolplan veel aandacht aan de kwaliteit van onderwijs. Maar die kwaliteit kan onder druk komen te staan, bijvoorbeeld doordat er onbevoegde docenten voor de klas staan. Zoiets kan een negatieve invloed hebben op de output, en dat kan weer worden doorvertaald in de bekostiging van de school. Zo kan er een geschil ontstaan omdat een gemeente vindt dat een school niet aan haar bekostigingsvoorwaarden voldoet. Aan de andere kant kan een school vinden dat ze juist te weinig geld krijgt. In beide gevallen hebben wij de juridische expertise en ervaring om er voor onze klanten uit te halen wat erin zit. Meer weten? Neem gerust contact met onze advocaten op.


Blijf scherp

Neem gerust contact met ons op. Onze advocaten helpen u graag.

Dit zijn onze advocaten

Klant aan het woord

In een leerling-begeleidingstraject, waarin ouders en school van mening verschilden over de meest geschikte aanpak voor de leerling en een vergaande juridisering dreigde, heeft de professionele en mediërende inzet van Pauline Demacker geleid tot een passende oplossing. Hiermee werd voor alle partijen een goede oplossing gevonden en uitgevoerd. 

Mondial College - Han ter Reegen

Uw juridische kennis verscherpen

Juridische tips en praktische oplossingen

Alle publicaties, video’s en podcasts