Sinds de invoering op 1 augustus 2014 is passend onderwijs een hot item. Wij zijn goed thuis in de regelgeving met betrekking tot de zorgplicht van de scholen. Wanneer er een geschil ontstaat, staan wij scholen terzijde bij de behandeling voor de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO). Ook kunnen we adviseren bij het opstellen van een individueel ontwikkelingsperspectief. Verder kunnen we onze expertise inzetten bij geschillen over toelating, schorsing of verwijdering van leerlingen. We kunnen dan bijvoorbeeld een bemiddelende rol spelen om te komen tot een juiste afweging tussen het belang van het kind en het belang van de school. Meer weten? Neem gerust contact met onze advocaten op.


Blijf scherp

Neem gerust contact met ons op. Onze advocaten helpen u graag.

Dit zijn onze advocaten

Klant aan het woord

Passend Onderwijs binnen het onderwijsrecht levert complexe vraagstukken tussen scholen, ouders en het samenwerkingsverband op. Poelmann van den Broek is duidelijk en recht door zee. We komen tot praktische en realistische oplossingen die ontstaan door goed te luisteren en objectief en scherp te blijven. 

Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. - Jeroen Rood

Uw juridische kennis verscherpen

Juridische tips en praktische oplossingen

Alle publicaties, video’s en podcasts