Cursus details

Locatie Poelmann van de Broek Nijmegen

Datum: 01-10-2024

Aanvang: 14.00

Tijd: 14.30-17.00 uur

Niveau: Gevorderd

Kosten voor deze cursus:

€395,- ex BTW

Klanten krijgen 15% korting.

Deze cursus wordt verzorgd door:

Juuk

Juuk Hulshof

Madelon

Madelon Boes

Thijs

Thijs Cornel

Wat kunt u verwachten?

In deze workshop delen onze specialisten Juuk Hulshof en Thijs Cornel de best practices met betrekking tot de Omgevingswet. Aandacht zal worden besteed aan het praktische gebruik van de nieuwe instrumenten onder de Omgevingswet, zoals omgevingsvergunningen en omgevingsplannen. Met behulp van (oefen)casussen zullen Juuk en Thijs de nieuwe systematiek van de wet illustreren, zodat u een duidelijk beeld krijgt van hoe u deze instrumenten kunt toepassen in de praktijk.

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden:

  • Procedures (regulier of uitgebreid)
  • Adviesrecht gemeenteraad
  • De participatieplicht
  • Gebruik van Regels op de Kaart en het Omgevingsloket

Om interactieve discussies en kennisuitwisseling te stimuleren is er voldoende ruimte voor uw input, vragen, ervaringen en dillema's rondom het werken met deze wet.

Doel workshop

Het bespreken van praktische zaken rondom de Omgevingswet, delen van de best practices, ervaringen en praktische tips. Daarnaast wordt door te oefenen met casussen bekendheid en vertrouwdheid met de nieuwe instrumenten bevorderd. Bovendien biedt deze workshop de gelegenheid om onderlinge ervaringen tussen deelnemers te delen, waarbij er actief wordt stilgestaan bij de verworven kennis en ervaringen na driekwart jaar Omgevingswet.

Na afloop van deze workshop heeft u de theorie en praktijk helemaal in de vingers. Uiteraard krijgt u ook de nodige tips & tricks aangereikt, waar u in de praktijk mee aan de slag kunt.

Doelgroep

Projectleiders, ontwikkelaars, acquisiteurs, directie, management, bedrijfsjuristen binnen de bouw- en vastgoedbranche. Het niveau van deze cursus is gevorderd.

Wanneer?

Deze workshop is op aanvraag ook inhouse mogelijk. Neem contact op via academy@pvdb.nl 

Locatie, duur en kosten

Kantoor Poelmann van den Broek advocaten, Wijchenseweg 10 in Nijmegen. De cursus duurt 2,5 uur en kost € 395,-. Deze cursus is ook inhouse of op maat mogelijk.

 

Inschrijven

Inschrijfformulier