Juridische kaders voor circulaire innovaties Kingspan

Een comfortabel binnenklimaat mag natuurlijk nooit ten koste gaan van ons buitenklimaat. Daarom neemt Kingspan, als specialist in isolatiematerialen en marktleider in de bouwwereld, haar verantwoordelijkheid als het gaat om circulair bouwen. Gevelbeplating met statiegeld? Als het aan Kingspan ligt een reële optie. Evert Kraaima, manager Facades & Technical Services bij Kingspan, vertelt hoe Poelmann van den Broek hen adviseert over de juridische kaders bij een terugnamegarantie.

Datum:  11 oktober 2021

Geschreven door:  Marloes Beeren

Leestijd:  +/- 2 minuten

Een comfortabel binnenklimaat mag natuurlijk nooit ten koste gaan van ons buitenklimaat. Daarom neemt Kingspan, als specialist in isolatiematerialen en marktleider in de bouwwereld, haar verantwoordelijkheid als het gaat om circulair bouwen. Gevelbeplating met statiegeld? Als het aan Kingspan ligt een reële optie. Evert Kraaima, manager Facades & Technical Services bij Kingspan, vertelt hoe Poelmann van den Broek hen adviseert over de juridische kaders bij een terugnamegarantie.

“Kingspan wil en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering en het beschermen van de natuur”, vertelt Evert Kraaima. “We hebben ambitieuze doelen op het gebied van circulariteit, energieverbruik, koolstofreductie en watermanagement. Je kunt het allemaal teruglezen in onze duurzaamheidsstrategie ‘Planet Passionate’. Ook dat wij klimaatverandering als het belangrijkste probleem van deze tijd zien.” 

Percentages geven hoop

Een serieuze boodschap voor de bouwwereld. En terecht, want gebouwen nemen 36% in van de wereldwijde energieconsumptie en 39% van de koolstofproductie. Tegelijk geven die percentages ook hoop, want het betekent dat elke positieve actie serieuze impact heeft. Aldus Kingspan in haar visiedocument voor 2030 ‘Planet Passionate’.

Juridische kaders zijn belangrijk

De terugnamegarantie waarover Marloes Beeren, advocaat Bouw bij Poelmann van den Broek, adviseert is een klein onderdeel van de totaalaanpak op het gebied van circulariteit bij Kingspan. Maar vanwege de nieuwe juridische kaders die daarbij moeten worden opgesteld wél een essentieel onderdeel. Evert: “Eigenlijk is een pand een groot magazijn aan grondstoffen. Dat gedachtengoed krijgt nu steeds meer draagvlak. Architecten zien circulariteit als instrument om een gebouw onderscheidend te maken. Maar het blijft een uitdaging om de hoogst haalbare innovaties op dat gebied binnen budget te realiseren. Dit is precies waarom de juridische kaders voor ons zo belangrijk zijn.” 

Risico’s voor onze balans uitsluiten

Evert: “Marloes laat ons nadenken over vragen als ‘Stellen we eisen aan de hoeveelheid materiaal die mag worden teruggebracht’, ‘Vanaf welke moment en tot wanneer mag er worden teruggebracht’ en ‘Welke prijs ontvangt de koper als de producten worden teruggenomen’. Op die manier kunnen we eventuele risico’s voor onze balans in de toekomst uitsluiten en bepalen wat de mogelijkheden zijn. Het is dus een samenspel tussen onze afdelingen innovatie en financiën en externe adviseurs als Marloes en onze accountant.”

Verandering van het huidige systeem ingewikkeld

Als jurist is Marloes zich bewust van de ondernemerskansen en -risico’s van de terugnamegarantie. “Dat maakt dit soort vraagstukken juist interessant”, aldus Marloes. “In feite ben je bezig met het maken van afspraken die pas over een aantal jaar gaan spelen. De bestaande juridische kaders zijn dan ontoereikend of misschien ook wel veranderd, in feite loopt de wet wat dat betreft altijd achter. En je moet je bij innovaties niet alleen maar laten leiden door bestaande juridische kaders. Niet, in ieder geval, als dat een innovatie vroegtijdig om zeep zou helpen.“

Statiegeld op bouwdelen wordt de toekomst

“Nu bijvoorbeeld”, vervolgt Marloes, “zijn onderdelen die stevig aan het gebouw zijn bevestigd eigendom van de eigenaar van dat gebouw. Dat heet natrekking en betekent dat een kleinere, op zich staande zaak, deel gaat uitmaken van een grotere zaak. Statiegeld op bouwdelen gaat onbetwist de toekomst worden, maar nu kost het veel geld en energie om dat te laten vastleggen. En banken willen doorgaans alleen geld lenen voor een compleet geheel. Deze verknoping met alle betrokken partijen maakt dat een verandering van het huidige systeem erg ingewikkeld is.” 

QuadCore gevelbeplating van geüpcycled PET

Zoals gezegd… naast de terugnamegarantie, die waarschijnlijk in de tweede helft van dit jaar aan de markt wordt aangeboden, is Kingspan op vele fronten actief om de leefbaarheid op de planeet te behouden. Zo is de doelstelling om de productie volledig op groene stroom te draaien inmiddels al gehaald. En levert het nieuwe product QuadCore betere isolatiewaarde met 12% minder materiaal, wat niet alleen materiaal spaart bij de productie, maar ook veel scheelt als het gaat om verpakking, transport, zaagverlies en afval. En in 2025 zal QuadCore gemaakt worden van geüpcycled PET. Evert: “We zien het als onze opdracht om de tradities in de industrie uit te dagen. Het meest circulair is natuurlijk helemaal niet meer bouwen. Maar als je het wel doet, zorgen wij voor de slimste oplossingen.”

[campagnes]


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.