Marloes AR500612 (3)

Marloes Beeren

Advocaat: Bouw

Snel en adequaat handelen in de bouw is essentieel. Daarom is Marloes temidden van hoge tijdsdruk en botsende belangen graag uw kalme sparringpartner en vertegenwoordigt ze u bij de rechtbank of Raad van Arbitrage voor bouw.

Als het gaat om ervaring, heeft Marloes een geheim wapen. Een genetisch ingebouwde antenne die ze kan inzetten op elke denkbare route in het bouwkundig landschap. Haar ouders hebben namelijk een bouwbedrijf. Dus toen menig bouwer nog naar Sesamstraat keek, liep Marloes al op de bouwplaats rond. En projecten met hun bijbehorende uitdagingen werden thuis tussen de piepers en het toetje door aan tafel besproken. 

Zo weet Marloes dat snel en adequaat handelen in de bouw essentieel is. En daarom is ze temidden van hoge tijdsdruk en botsende belangen graag uw kalme sparringpartner en vertegenwoordigt ze u bij de rechtbank of Raad van Arbitrage voor bouw. Rotsvast als de Zweedse bergen waar ze in haar vrije tijd graag vertoeft, gidst ze u bij discussies rondom eindafrekening, gebreken, contractuele verhoudingen, UAV-GCtrajecten en DBFMO-overeenkomsten. Altijd uw commercieel belang in het oog.

Recente dossiers

 • Vertegenwoordiging van een aannemer bij de Raad van Arbitrage voor de bouw vanwege een geschil over beëindiging in onvoltooide staat vanwege een discussie over geconstateerd asbesthoudend materiaal
 • Vertegenwoordiging van een onderaannemer bij de Raad van Arbitrage voor de bouw bij een geschil over een eindafrekening bij de levering en montage van plafondelementen,
 • Opstellen diverse back-to-back contracten voor inschakeling van onderopdrachtnemers in UAV-GC trajecten
 • Beoordeling van aanbestedingsstukken vanuit ingenieursbranche en formuleren juridische vragen gedurende inlichtingenrondes
 • Advisering opdrachtgever bij discussies met een aannemer gedurende een UAV-GC traject,
 • Advisering en begeleiding bij het formaliseren van de samenwerking van een integraal ontwerpteam.

Geregistreerd in het register van de Nederlandse orde van advocaten

 • Vastgoedrecht
Subrechtsgebieden:
 • Bouwrecht
Op grond van deze registratie is Marloes Beeren verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mijn specialisaties

Biografie

Advocaat sinds

 • 2011

Lidmaatschappen

 • Lid Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)

Nevenfuncties

 • Secretaris stichting SCAB Beheer (Stichting Centraal Administratiekantoor voor Bouwbedrijven)

Opleidingen

 • 2017 VBR-A/IBR cursus Privaatrechtelijk bouwrecht
 • 2017 CROW cursus UAV-GC (met o.a. het onderdeel functioneel specificeren)
 • 2010-2011 Master specialisatie Burgerlijk Recht (met o.a. de vakken: burgerlijk recht verdiept, huurrecht, bouwrecht (Tilburg) en practicum civiele zaken), Radboud Universiteit Nijmegen
 • 2005-2010 Bachelor Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen
Contact

Actualiteiten Marloes

Alle publicaties, video’s en podcasts door Marloes