Afwenteling Wav-boetes verleden tijd?

De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) heeft tot doel te voorkomen dat arbeidsvreemdelingen arbeid verrichten in Nederland zonder tewerkstellingsvergunning. Voor één en dezelfde overtreding van de Wav kan een keten van partijen aansprakelijk worden gehouden. Een opdrachtgever en aannemer kunnen bijvoorbeeld een boete krijgen, indien blijkt dat een onderaannemer een werknemer zonder tewerkstellingsvergunning aan het werk houdt op de bouwplaats

Datum:  21 november 2016

Geschreven door:  Stefan Kloots

Leestijd:  +/- 2 minuten

De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) heeft tot doel te voorkomen dat arbeidsvreemdelingen arbeid verrichten in Nederland zonder tewerkstellingsvergunning. Voor één en dezelfde overtreding van de Wav kan een keten van partijen aansprakelijk worden gehouden. Een opdrachtgever en aannemer kunnen bijvoorbeeld een boete krijgen, indien blijkt dat een onderaannemer een werknemer zonder tewerkstellingsvergunning aan het werk houdt op de bouwplaats. De gedachte hierachter is dat iedere partij een eigen verantwoordelijkheid heeft tot nakoming van de verplichtingen, die voortvloeien uit de Wav.

Zowel civiele rechters als de Raad van Arbitrage voor de Bouw hebben uitgesproken dat de boete van de ene partij niet afgewenteld kan worden op de andere partij (die feitelijk de illegalen te werk heeft gesteld), tenzij partijen deze mogelijkheid tot afwenteling uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Het Gerechtshof te Den Bosch heeft op 16 december 2014 echter een arrest gewezen dat een einde lijkt te maken aan de mogelijkheid tot afwenteling. Het hof overweegt – sterk versimpeld weergegeven – dat een dergelijke contractuele afwenteling ervoor kan zorgen dat een partij niet langer wordt geprikkeld of een afschrikking voelt om te voldoen aan haar eigen controleverplichting. Op die wijze zou het boetestelsel op onaanvaardbare wijze kunnen worden belemmerd, bedreigd of ondermijnd. Het contractuele beding tot afwikkeling kan in zo’n geval nietig zijn in verband met strijd met de openbare orde.

Omdat het Gerechtshof te Den Bosch partijen in de procedure nog de kans geeft een standpunt in te nemen over de mogelijke nietigheid van het contractuele beding, is de uitkomst nog enigszins onzeker. Mijn tip aan u is echter: vertrouw niet teveel op de contractuele afwenteling en neem uw eigen verantwoordelijkheid!


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.