Auteursrechtelijke bescherming van apps en software (3 praktische tips)

Datum:  08 maart 2022

Leestijd:  +/- 2 minuten

Tegenwoordig worden er steeds meer apps bedacht om dagelijkse problemen op te lossen en het leven van mensen te vergemakkelijken. Vaak komt het voor dat er onvoldoende wordt geregeld in verband met de rechten die bij de ontwikkeling van apps en software ontstaan. Eén van deze rechten is het auteursrecht. Welke elementen van apps kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn? En waar moet u met betrekking tot de auteursrechten op letten, wanneer u een app ontwikkelt? In deze blog zal Chiara Isert deze vragen beantwoorden én praktische tips geven hoe u conflicten in verband met de auteursrechten op apps kunt voorkomen.

1. Beschermde elementen

Indien de software of het design van een app een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het de persoonlijke stempel van de maker draagt, is er sprake van een auteursrechtelijk beschermd werk. Deze bescherming ontstaat op grond van de Auteurswet automatisch. Het gaat dus om een intellectuele schepping van de maker die creatieve keuzes heeft gemaakt om het werk precies op die manier tot stand te brengen. In het kader van de auteursrechtelijke bescherming van apps zijn er verschillende componenten waaraan auteursrechtelijke bescherming toekomt.

Het meest voor de hand liggend is de bescherming van de broncode of objectcode die aan de app ten grondslag ligt. Natuurlijk moet er wel zijn voldaan aan de bovengenoemde vereisten. Hiervan is echter in de praktijk snel sprake. Wel moet hierbij een kanttekening worden geplaatst: de bescherming strekt zich niet uit tot onderdelen die van louter technische of functionele aard zijn. Daarnaast kan, net zoals de inrichting van een winkel of de lay-out van een website, ook het design van apps worden beschermd door het auteursrecht. Denk hierbij aan de combinatie van bepaalde kleuren, lettertypes en andere componenten van vormgeving ook wel de huisstijl genoemd.

2. Wie is eigenaar van auteursrechten?

In artikel 1 van de Auteurswet staat: “Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker […]”.De maker maakt de creatieve keuzes en zorgt ervoor dat het werk zijn persoonlijke stempel draagt. In principe moet ervan worden uitgegaan dat degene die feitelijk het werk maakt – dus degene die de software codeert of het design maakt – de maker is. In sommige gevallen komt het auteursrecht echter niet toe aan degene die het werk feitelijk maakt. Indien iemand anders bepaalt hoe de app wordt ontwikkeld, heeft degene die de app op basis van deze instructies ontwikkelt, niet het auteursrecht. In dat geval komen de auteursrechten toe aan degene die de instructies geeft. Verder kan het zo zijn dat het auteursrecht aan de werkgever toekomt, voor zover het werk door een werknemer wordt gemaakt.

Auteursrecht van de opdrachtgever?

In de praktijk wordt vaak aangenomen dat hetzelfde zou gelden in het geval van een opdracht tot het vervaardigen van een werk. In Nederland bestaat echter geen opdrachtgeversauteursrecht. Degene die de opdracht geeft tot het maken van een bepaalde app of software, is daarmee dus niet automatisch de auteursrechthebbende. Daarnaast ontstaan er wel eens conflicten, wanneer iemand een idee heeft en een ander dit idee uitvoert. Ideeën worden echter niet beschermd door het auteursrecht. Pas wanneer een idee is belichaamd in een concreet materiaal - oftewel wanneer het is uitgevoerd – kun je ook aanspraak maken op de auteursrechten.

3. Praktische tips bij auteursrechten van apps en software

Om geschillen over de rechten op apps of software te voorkomen, is het van belang om goede afspraken te maken. Voor het vastleggen van die afspraken bestaan verschillende mogelijkheden.

Optie 1: overdracht

Op het moment dat u de opdracht geeft om de software en/of het design voor de app te maken, kan het handig zijn om van tevoren af te spreken dat alle auteursrechten die zouden kunnen ontstaan aan u worden overgedragen. Voor overdracht van de auteursrechten is een schriftelijke akte vereist. Het gevolg hiervan is dat degene aan wie er wordt overgedragen, als enige de auteursrechten heeft. De maker kan dus dan geen aanspraak meer maken op deze rechten.

Optie 2: licentie

Met een licentie zou u, net zoals met de overdracht, ervoor kunnen zorgen dat u (een deel van) de auteursrechten kan (blijven) uitoefenen. Ook voor een licentie is een schriftelijke akte vereist. Let hierbij wel op het feit dat de maker in dit geval de rechten zelf kan uitoefenen en dat de licentie alleen toestemming geeft om het werk te kopiëren of openbaar te maken. Ook kan het zo zijn dat anderen eveneens een licentie hebben en dus dezelfde rechten hebben.

Optie 3: geheimhoudingsverklaring

In het geval dat u een idee hebt dat u nog niet heeft omgezet in een ‘werk’, wilt u natuurlijk niet dat dit idee door iemand anders wordt gebruikt. Dit kan worden voorkomen door een geheimhoudingsverklaring. Op die manier blijven uw ideeën bij u of binnen uw bedrijf.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over auteursrechten bij apps of software of heeft u andere vragen over het auteursrecht? Neem dan contact op met de advocaten van ons team ICT, IE en Privacy of vul onderstaand formulier in. Wij helpen u graag verder.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.