Belangrijkste informatie over Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Zoals u wellicht inmiddels heeft vernomen heeft het kabinet op 17 maart 2020 besloten een aantal (financiële) noodmaatregelen in te stellen om de pijn voor ondernemers als gevolg van het coronavirus iets te verzachten. Een daarvan is de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Deze vervangt per direct de Werktijdverkortingsregeling, die ‘deeltijd-WW’ mogelijk maakt en waarover wij u de afgelopen week uitgebreid hebben geïnformeerd.De hoofdlijnen van de nieuwe regeling zijn bekend, zie deze link.

Datum:  18 maart 2020

Geschreven door:  Antoinette Niebeek

Leestijd:  +/- 2 minuten

Zoals u wellicht inmiddels heeft vernomen heeft het kabinet op 17 maart 2020 besloten een aantal (financiële) noodmaatregelen in te stellen om de pijn voor ondernemers als gevolg van het coronavirus iets te verzachten. Een daarvan is de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Deze vervangt per direct de Werktijdverkortingsregeling, die ‘deeltijd-WW’ mogelijk maakt en waarover wij u de afgelopen week uitgebreid hebben geïnformeerd.

De hoofdlijnen van de nieuwe regeling zijn bekend, zie deze link.

De komende dagen, als de contouren van de regeling meer duidelijk worden, zullen wij u hierover nader informeren. Voor nu stellen wij u op de hoogte van de belangrijkste informatie over de noodmaatregelen.

De Overbruggingsregeling: de belangrijkste punten voor u als werkgever

  1. De Overbruggingsregeling is een directe financiële compensatie van de loonkosten, gerelateerd aan het verlies in omzet. De compensatie moet worden aangevraagd bij het UWV, die het verzochte bedrag voorschiet. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies was. De regeling is dus niet gekoppeld aan de WW-uitkering van de werknemer.

  2. Eén van de voorwaarden voor de regeling is dat de werkgever het volledige loon (100%) doorbetaalt. De tegemoetkoming in de loonkosten bedraagt maximaal 90%. Een andere voorwaarde is dat werknemers gedurende de periode van compensatie niet op grond van bedrijfseconomische reden voor ontslag worden aangedragen. Dit lijkt te impliceren dat ontslag op andere gronden nog wel mogelijk zal zijn.

  3. Hebt u een aanvraag voor werktijdverkorting ingediend? Reeds ingediende aanvragen voor werktijdverkorting worden beschouwd als ingediende vragen voor de Overbruggingsregeling. Wel zal aanvullende informatie worden opgevraagd bij de indiener. De Overbruggingsregeling gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 in.

Andere belangrijke maatregelen

  1. Voor zzp’ers die geraakt worden door het coronavirus wordt het mogelijk om (voor drie maanden) een aanvulling te krijgen voor hun levensonderhoud. De hoogte van de compensatie hangt af van het inkomen en de gezinssamenstelling van de zzp’er.
  2. De premiedifferentiatie voor de WW-uitkering die sinds 1 januari 2020 op grond van de Wet Arbeidsmarkt in Balans geldt wordt aangepast zodat het mogelijk wordt om personeel meer dan 30% te laten overwerken.

Als u in de tussentijd vragen heeft over de nieuw aangekondigde noodmaatregelen of uw reeds ingediende verzoek om werktijdverkorting, bel of mail ons gerust.

Op de hoogte blijven van juridische gevolgen van het coronavirus?


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.