Betere arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers uit de EU

Werkt uw bedrijf met gedetacheerde werknemers uit een EER-lidstaat of Zwitserland? De voorgestelde wetswijzigingen zorgen per 30 juli 2020 voor meer bescherming voor gedetacheerde werknemers. Voor zowel dienstverrichters als dienstontvangers is het daarom van belang op de hoogte te zijn van de rechten van gedetacheerde werknemers, de plichten bij gedetacheerde werknemers en de sancties wanneer verplichtingen niet worden nagekomen.

Datum:  10 juli 2020

Geschreven door:  Ruud Olde

Leestijd:  +/- 2 minuten

Werkt uw bedrijf met gedetacheerde werknemers uit een EER-lidstaat of Zwitserland? De voorgestelde wetswijzigingen zorgen per 30 juli 2020 voor meer bescherming voor gedetacheerde werknemers. Voor zowel dienstverrichters als dienstontvangers is het daarom van belang op de hoogte te zijn van de rechten van gedetacheerde werknemers, de plichten bij gedetacheerde werknemers en de sancties wanneer verplichtingen niet worden nagekomen.

De Herzieningsrichtlijn

De Herzieningsrichtlijn is een aanpassing van de Detacheringsrichtlijn met als doel een betere balans aan te brengen tussen enerzijds het bevorderen van het vrij verrichten van diensten en het creëren van een gelijk speelveld voor ondernemingen, en anderzijds de bescherming van de rechten van gedetacheerde werknemers. Op grond van de detacheringsrichtlijn uit 1996 hebben gedetacheerde werknemers al recht op een aantal Nederlandse arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden. De detacheringsrichtlijn is opgenomen in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Deze richtlijn wordt met de herzieningsrichtlijn uitgebreid.

Voor wie geldt de WagwEU?

Werkgevers uit andere EU-landen die tijdelijk met personeel in Nederland een klus komen verrichten (detacheren) vallen onder de WagwEU. De WagwEU maakt onderscheid tussen dienstverrichters, zelfstandigen en dienstontvangers.

U bent dienstverrichter als u als buitenlandse werkgever tijdelijk:

De dienstontvanger is degene voor wie de dienstverrichter in Nederland aan het werk gaat en met wie deze een overeenkomst heeft, ook wel de opdrachtgever.

Op grond van de WagwEU heeft de dienstverrichter een informatieplicht, een administratieplicht, en de verplichting tot het aanwijzen van een contactpersoon. Per 1 maart 2020 is daar ook een meldingsplicht bij gekomen. Melden kan via het online meldloket op www.postedworkers.nl.
De WagwEU maakt op deze manier een betere controle mogelijk van bedrijven die onder deze wet vallen. Deze bedrijven kunnen een boete van de Insprectie SZW krijgen als zij de Nederlandse arbeidswetten niet naleven.

Wat verandert er per 30 juli 2020?

Het uitgangspunt van de wijzigingen per 30 juli is een gelijke beloning voor hetzelfde werk op dezelfde plaats. Door werknemers bescherming te bieden ontstaan er minder verschillen tussen arbeidsvoorwaarden en – omstandigheden waarop gedetacheerde werknemers recht hebben, ten opzichte van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van nationale werknemers. Hierdoor wordt het vrij verrichten van diensten in de EU gestimuleerd en ontstaat er een gelijk speelveld voor ondernemingen.

De maatregelen uit de herziene detacheringsrichtlijn worden als volgt in Nederland ingevoerd:

Inwerkingtreding

De Herziene Detacheringsrichtlijn zal per 30 juli 2020 in werking treden voor alle sectoren met uitzondering van de sector wegvervoer. Het wegvervoer waarop de herzieningsrichtlijn tijdelijk niet van toepassing is, omvat zowel het goederen- als het personenvervoer over de weg. De overige sectoronderdelen van de transportsector zijn niet uitgezonderd van de herzieningsrichtlijn.

Wilt u meer weten over het werken met gedetacheerde werknemers uit de EU? Neemt u dan contact op met één van onze specialisten.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.