CAO-akkoord primair onderwijs

De cao-partijen van het primair onderwijs hebben op 27 april 2016 een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Hierdoor wordt het mogelijk meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan. In deze bijdrage bespreek ik de gevolgen hiervan voor het aanbieden van passend onderwijs. Vanaf 1 juli 2016 zullen de gevolgen van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) ook voor het bijzonder primair onderwijs van toepassing zijn

Datum:  21 november 2016

Leestijd:  +/- 2 minuten

De cao-partijen van het primair onderwijs hebben op 27 april 2016 een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Hierdoor wordt het mogelijk meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan. In deze bijdrage bespreek ik de gevolgen hiervan voor het aanbieden van passend onderwijs.

Vanaf 1 juli 2016 zullen de gevolgen van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) ook voor het bijzonder primair onderwijs van toepassing zijn. Op grond van deze wet hebben werknemers sneller recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dan voorheen het geval was. Zo kan een werkgever op grond van de ‘ketenregeling’ maximaal drie arbeidsovereenkomsten in een periode van 24 maanden aanbieden. De vierde overeenkomst, of de overeenkomst aangegaan ná 24 maanden, is voor onbepaalde tijd.

De wet geeft de mogelijkheid deze ketenregeling in een cao te verruimen. Uit het akkoord blijkt dat de cao PO van deze verruimingsmogelijkheid gebruik zal maken, zodat maximaal 6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangeboden in een periode van maximaal 36 maanden. Voor leerkrachten die uitzien naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd klinkt dit in eerste instantie dan ook als slecht nieuws.

De cao-partijen hebben deze verruiming met name afgesproken om het nieuwe vervangingsbeleid vorm te geven. Flexibele en tijdelijk arbeidsovereenkomsten zijn in het primair onderwijs met name bedoeld voor invalkrachten ter vervanging van een tijdelijk afwezige leerkracht. Zonder de verruiming van de ketenregeling zou van een invalkracht nog maar beperkt gebruik worden gemaakt, omdat deze na 3 arbeidsovereenkomsten al recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd. De duur van de arbeidsovereenkomsten (ook al is die maar een dag) is daarvoor niet relevant.

De verruiming biedt dus de mogelijkheid langer, maar met name vaker, gebruik te maken van invalkrachten. Deze flexibiliteit kan ook bij de uitvoering van het passend onderwijs van pas komen. Zo zijn scholen bijvoorbeeld beter in staat om voor korte periodes gebruik te maken van deskundigen zoals psychologen en orthopedagogen. De specialisten kunnen worden ingezet om te voldoen aan de specifieke onderwijsbehoefte van een leerling. De school is met andere woorden op die manier beter in staat passend onderwijs aan te bieden zonder dat daar allerlei arbeidsrechtelijke risico’s aan zijn verbonden en de school gedwongen wordt de ingeschakelde deskundigen na korte tijd een vast contract aan te bieden.

Al met al lijkt de verruiming van de ketenregeling op het eerste gezicht slecht nieuws voor leerkrachten in het bijzonder primair onderwijs die uitzien naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Toch biedt juist deze verruiming mogelijkheden voor zowel scholen, leerkrachten als leerlingen in het kader van passend onderwijs en flexibiliteit op dat punt. Vanaf 1 juli 2016 zal moeten blijken hoe deze mogelijkheden in de praktijk uitpakken.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.