Corona: onvoorziene omstandigheid of grond voor prijsaanpassing (wettelijke mogelijkheden voor de aannemer om contracten aan te passen)

Veel aannemers en installateurs hebben als gevolg van het coronavirus te maken met ziekmeldingen van werknemers, buitenlandse werknemers die massaal naar huis vertrekken en problemen met leveranties van materialen. Hierdoor is het bijna onvermijdelijk dat bouwprojecten vertraging zullen oplopen en de kosten stijgen.

Datum:  02 april 2020

Leestijd:  +/- 2 minuten

Veel aannemers en installateurs hebben als gevolg van het coronavirus te maken met ziekmeldingen van werknemers, buitenlandse werknemers die massaal naar huis vertrekken en problemen met leveranties van materialen. Hierdoor is het bijna onvermijdelijk dat bouwprojecten vertraging zullen oplopen en de kosten stijgen.

Daardoor loopt de planning uit (en wordt de afgesproken opleverdatum mogelijk niet gehaald) en worden projecten verliesgevend. In veel gevallen biedt de met de opdrachtgever, onderaannemer of leverancier gesloten overeenkomst een oplossing hoe met deze problemen kan worden omgegaan. Dat is echter niet altijd het geval.

Naast de bepalingen uit de overeenkomst kunnen ook bepalingen uit de wet een oplossing bieden. Voor de hand liggende wettelijke ingangen zijn overmacht (artikel 6:75 BW), onvoorziene omstandigheden (artikel 6:258 BW) en kostenverhogende omstandigheden (artikel 7:753 BW). Deze blog gaat over de laatste twee.

Onvoorziene omstandigheden (artikel 6:258 BW)

De rechter kan op verzoek van een contractspartij de overeenkomst wijzigen of ontbinden als er sprake is van onvoorziene omstandigheden “welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten”.

Uit het wetsartikel en de rechtspraak die erover is gepubliceerd volgt een aantal voorwaarden aan een beroep op onvoorziene omstandigheden.

Kostenverhogende omstandigheden (artikel 7:753 BW)

Op grond van dit artikel kan een aannemer de rechter vragen om prijsaanpassing, bijvoorbeeld omdat er met minder mensen gewerkt kan worden of materiaalprijzen hard stijgen.

Hierna volgen de voorwaarden voor een beroep op kostenverhogende omstandigheden.

Conclusie: blijf of ga in gesprek

Al met al blijft het belangrijkste advies om – voor zover dit nog niet is gedaan – de opdrachtgever te waarschuwen, uit te leggen tegen welke onmogelijkheden u aanloopt, prijsconsequenties zoveel duidelijk mogelijk inzichtelijk te maken en in gesprek te gaan. Zo kunt u in goed overleg proberen tot een redelijke oplossing voor beide partijen te komen. Is een gesprek met de opdrachtgever niet goed mogelijk? Met een gerechtelijke procedure krijgt u niet op korte termijn zekerheid maar een beroep op onvoorziene of kostenverhogende omstandigheden kan er wel voor zorgen dat u alsnog in gesprek raakt. Check daarnaast dus ook het contract op andere mogelijkheden!

Als u naar aanleiding van dit blog vragen hebt, neem dan contact om met team Bouw.

Op de hoogte blijven van juridische gevolgen van het coronavirus?


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.