Dakdekker: leg vast vóór je begint met leggen

Dit weekend is Sinterklaas weer aangekomen in ons land om op pakjesavond vele kinderschoentjes te vullen. Al eerder schreven wij dat hij zich daarbij moet houden aan de strenge veiligheidseisen op het dak, maar de Goedheiligman dient zich ook te vergewissen dat hij bij zijn werkzaamheden geen schade toebrengt aan de rookkanalen van de te bezoeken adressen en dit ook kan bewijzen. Dat het nog wel eens mis kan gaan blijkt immers uit een uitspraak van de Geschillencommissie Dakbedekking over grind in het rookkanaal. Marloes Beeren licht deze uitspraak toe.

Datum:  22 november 2023

Geschreven door:  Marloes Beeren

Waar ging het over?

Een dakdekker had in opdracht van een consument een nieuw dak aangelegd. Enige tijd na oplevering meldde de bewoner dat hij zijn open haard niet meer kon gebruiken omdat de klep vast zat. Met een camera-inspectie is vervolgens ontdekt dat de klep van de open haard werd geblokkeerd door een grindkolom van maar liefst 1,24 meter in het rookkanaal. De consument stelde de dakdekker hiervoor aansprakelijk, maar de dakdekker ging niet over tot herstel.

Goed luisteren

De dakdekker vond het namelijk onwaarschijnlijk dat het grind in het rookkanaal was beland tijdens zijn werkzaamheden. Volgens de dakdekker had de bewoner immers moeten horen dat er grind in het kanaal belandde als dit tijdens het ophijsen van het nieuwe grind zou zijn gebeurd. De bewoner was op dat moment immers thuis. Daarnaast verklaarde de aanwezige medewerkers van de dakdekker dat er tijdens het op- en afhijsen van het oude en nieuwe grind geen grind in de schoorsteen is gevallen.

De bewoner en de dakdekker komen er samen niet uit en vroegen de Geschillencommissie Dakbedekking om een oordeel.

Wat vindt de geschillencommissie?

Deskundigen onderzoek

De geschillencommissie benoemde een deskundige die op het dak is gaan kijken. De deskundige bevestigde dat de grindkolom van 1,24 meter de oorzaak was van het niet werken van de klep van de open haard.

Daarnaast adviseerde de deskundige om een grindzuigbedrijf in te schakelen om het grind uit het rookanaal te halen met een kleine diameter slang of buis.

Rekening herstel- en onderzoekskosten voor de dakdekker

Ondanks de bezwaren van de dakdekker veroordeelde de geschillencommissie de dakdekker toch tot het betalen van de herstel- en onderzoekskosten. De commissie vond het aannemelijk dat het grind tijdens de aanleg van het nieuwe dak in het rookkanaal terecht is gekomen. Er was immers geen enkele andere aanwijzing dat het grind mogelijk op een andere manier in de schoorsteen was beland. Een klein beetje grind zou nog door vogels veroorzaakt kunnen worden, maar de hoeveelheid waar het om ging was daarvoor te veel.

Hoe te voorkomen?

Schoorsteen afsluiten

Uit de uitspraak van de Geschillencommissie blijkt dat deze situatie gelukkig niet vaak voorkomt. Toch zouden dakdekkers er goed aan doen om tijdens het op- en afhijsen van grind een schoorsteen af te dekken. Met deze relatief eenvoudige en goedkope maatregel kan worden voorkomen dat er grind in het rookkanaal belandt of dat er achteraf discussie ontstaat over wie daarvoor verantwoordelijk is.

Beginsituatie vastleggen

In z’n algemeenheid geldt dat het voor dakdekkers belangrijk is om de bestaande situatie goed in kaart te brengen voorafgaand aan de werkzaamheden. Deze uitspraak toont maar weer eens aan dat een dakdekker vaak 'de schijn tegen heeft’ als er na uitvoering van werkzaamheden schade wordt gemeld aan bestaande onderdelen van een woning.

Als de dakdekker in zo’n geval niet goed heeft vastgelegd hoe hij een bestaande situatie heeft aangetroffen, zal schade aan bestaande onderdelen voor zijn rekening komen.

5 praktische tips voor vastlegging

Een aantal praktische tips om de situatie voorafgaand de werkzaamheden goed vast te leggen:

  1. Maak foto’s of video’s voorafgaand de werkzaamheden, niet alleen van het dak maar ook van andere ‘logische’ onderdelen van de woning;
  2. Zorg ervoor dat de foto’s en video’s van goede kwaliteit zijn;
  3. Nodig de opdrachtgever uit aanwezig te zijn bij het maken van de foto’s of video’s;
  4. Deel de gemaakte foto’s en/of video’s per e-mail met de opdrachtgever en schrijf in de e-mail de datum waarop de foto’s en/of video’s gemaakt zijn;
  5. Zorg ervoor dat je als dakdekker 20 jaar na oplevering van de werkzaamheden (wettelijke verjaringstermijn) nog toegang hebt tot de gemaakte foto’s en video’s.


Wordt u als dakdekker aansprakelijk gesteld voor schade door uw werkzaamheden of heeft u vragen over het vastleggen van uw werkzaamheden? Neem dan contact met ons op. 

Contact