De bankgarantie, een (schijn) zekerheid?

Betaalt uw bank het bedrag van de bankgarantie niet uit? Recent is mij gebleken dat er in Nederland banken zijn, die, ondanks het feit dat een verhuurder een verzoek doet tot uitkering van een bedrag onder een bankgarantie, niet direct en op eerste verzoek tot uitbetaling daarvan overgaan.

Datum:  02 februari 2018

Geschreven door:  Jeroen Brinkman

Leestijd:  +/- 2 minuten

Betaalt uw bank het bedrag van de bankgarantie niet uit? Recent is mij gebleken dat er in Nederland banken zijn, die, ondanks het feit dat een verhuurder een verzoek doet tot uitkering van een bedrag onder een bankgarantie, niet direct en op eerste verzoek tot uitbetaling daarvan overgaan.

Er is sprake van een bankgarantie waarin is vermeld dat, op eerste afroep van de verhuurder of zijn rechtverkrijgende, tot betaling zal worden overgegaan. Niettemin zijn er banken die deze tekst kennelijk onduidelijk vinden en niet onmiddellijk tot betaling overgaan.

Bankgarantie geretourneerd

In twee gevallen waar ik laatst mee te maken kreeg, werd door de bank aangevoerd dat de bankgarantie was geretourneerd en dat om die reden er geen beroep (meer) kon worden gedaan op de bankgarantie. De bank ging er daarbij aan voorbij dat de bankgarantie niet door de verhuurder of rechtverkrijgende was geretourneerd, maar door de huurder zelf. In een standaard bankgarantie is niet opgenomen dat het retourneren van een bankgarantie door een huurder, tot gevolg heeft dat de verhuurder geen aanspraak meer zou kunnen maken op uitbetaling van de bankgarantie. De bank moet dus gewoon betalen aan de verhuurder, indien de verhuurder dat vraagt.

Originele bankgarantie overleggen

In beide gevallen werd ook door de bank betoogd dat een originele bankgarantie moest worden getoond, om aanspraak te kunnen maken op betaling onder de bankgarantie. Ook dit betoog van de bank is onjuist. In beide gevallen heeft de bank zich uiteindelijk gerealiseerd dat het gaat om “een aanspraak” en dat het niet nodig is dat een originele bankgarantie wordt getoond. Het gaat er vooral om dat de bank controleert of degene die aanspraak maakt op betaling uit hoofde van de bankgarantie op dat moment verhuurder c.q. rechtverkrijgende is en derhalve aanspraak kan en mag maken op betaling. Niets meer en niets minder.

In een van de twee gevallen was het zelfs noodzakelijk om een dagvaarding uit te brengen teneinde betaling van het bedrag onder de bankgarantie te verkrijgen. Pas daarna werd door de bank betaald.

Conclusie

Mocht ook uw bank weigeren omgaand tot betaling over te gaan op het moment dat u als verhuurder verzoekt om betaling uit hoofde van de bankgarantie, laat u dan niet door de bank om de tuin leiden. Onderneem tijdig actie, zodat u alsnog het bedrag krijgt waar u als verhuurder recht op hebt


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.