De kwalificatie van de arbeidsrelatie: Deliveroo, Uber en de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties

Datum:  15 januari 2024

Geschreven door:  Lonneke Nouwen en Emanuella de Moor

De ontwikkelingen rondom de kwalificatie van de arbeidsrelatie (zoals in de Uber-uitspraak en de Deliveroo-uitspraak) blijven actueel. In de Deliveroo-uitspraak gaf de Hoge Raad een aantal omstandigheden die van belang kunnen zijn om te beoordelen of sprake is van een arbeidsovereenkomst of niet. Een van die criteria is het ondernemerschap van de werkende. De rechter onderzoekt of de werkende meerdere werkgevers/opdrachtgevers heeft, zich naar buiten presenteert als zelfstandige en fiscaal wordt behandeld als zelfstandige. Als sprake is van ondernemerschap, zal de rechter sneller oordelen dat de werkende een zelfstandige is in plaats van een werknemer. In navolging van de Deliveroo-uitspraak is nu ook aan de rechter gevraagd uitspraak te doen over de arbeidsrelatie van Uber-chauffeurs. Er bestaat met name onduidelijkheid over het criterium van het ondernemerschap van de werkende. Een letterlijke lezing van het Deliveroo-arrest zou er toe kunnen leiden dat van twee Uber-chauffeurs die precies hetzelfde werk doen, de ene een arbeidsovereenkomst heeft en de andere niet.

De discussie over de beoordeling van arbeidsrelaties is dus nog altijd in volle gang. Met het wetsvoorstel Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties wil het kabinet deze discussie tot een einde te brengen, door de criteria voor het kwalificeren van een (arbeids)overeenkomst uit te breiden. Volgens de huidige regelgeving is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende criteria is voldaan:

  • (Persoonlijke) arbeid;
  • Loon; en
  • Gezagsverhouding.

Het criterium ‘gezagsverhouding’ wordt in het wetsvoorstel uitgebreid. Pas als onduidelijk is of sprake is van een gezagsverhouding, wordt gekeken naar de mate waarin sprake is van ondernemerschap. Ook introduceert het wetsvoorstel een rechtsvermoeden op basis van een uurtarief. Dit rechtsvermoeden houdt in dat wanneer een arbeidskracht een lager uurloon dan €32,24 verdient, het vermoeden bestaat dat sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Het is nog onduidelijk of en wanneer het wetsvoorstel in werking treedt. De formatie van een kabinet kan ook een rol spelen bij de ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel. Wij zullen de ontwikkelingen blijven volgen!


Wilt u meer weten over de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties? Neem dan gerust contact op. 

Contact