Due Diligence bij vastgoedtransacties en projectontwikkeling

Om een weloverwogen beslissing te kunnen maken bij het kopen van vastgoed, is het uiteraard belangrijk om precies te weten wat u koopt. In een due diligence zoeken wij dit voor u uit. Een due diligence betreft een onderzoek naar alle (juridische) omstandigheden die van invloed zijn op de huidige en toekomstige waarde van het vastgoed. De mogelijke kansen en risico’s van de investering worden met gepaste zorgvuldigheid in kaart gebracht. Wat een due diligence onderzoek inhoudt leggen wij uit in deze blog.

Datum:  24 december 2021

Leestijd:  +/- 2 minuten

Om een weloverwogen beslissing te kunnen maken bij het kopen van vastgoed, is het uiteraard belangrijk om precies te weten wat u koopt. In een due diligence zoeken wij dit voor u uit. Een due diligence betreft een onderzoek naar alle (juridische) omstandigheden die van invloed zijn op de huidige en toekomstige waarde van het vastgoed. De mogelijke kansen en risico’s van de investering worden met gepaste zorgvuldigheid in kaart gebracht. Wat een due diligence onderzoek inhoudt leggen wij uit in deze blog.

Due Diligence

Due diligence betekent letterlijk: “gepaste zorgvuldigheid”. Een due diligence onderzoek helpt u dus om zorgvuldig te werk te gaan bij het kopen van vastgoed. In de eerste plaats doen wij voor u een algemeen onderzoek naar de onroerende zaak in de openbare registers. Wij controleren of de verkopende partij daadwerkelijk eigenaar is van het vastgoed en of u onderhandelt met de daartoe bevoegde persoon. Dit doen wij onder andere door het handelsregister van de Kamer van Koophandel te raadplegen. Daarnaast bestuderen wij  de (voorgaande) leveringsaktes op bijzonderheden. Denk aan erfdienstbaarheden, opstalrechten of kettingbedingen. Ook wordt door ons nagagaan of het vastgoed bezwaard is met beslag of hypotheek of dat mogelijke derden aanspraak maken op het vastgoed.

Wilt u verhuurd vastgoed kopen, dan is het uiteraard belangrijk om de lopende huurcontracten te controleren op onder meer de looptijd, prijs en bijzonderheden zoals een voorkeursrecht van koop. Ook kan er in een huurcontract een betalingsverplichting voor de verhuurder zijn opgenomen die u als koper dient over te nemen.

Verder kijken wij of de plannen die u heeft met het vastgoed, passen bij het vigerende bestemmingsplan en de huidige mogelijkheden. Mogelijk is er een wijziging van het bestemmingsplan of een nadere omgevingsvergunning nodig om uw plannen te realiseren.

Ook het feitelijke onderzoek naar de staat het vastgoed maakt onderdeel uit van een zorgvuldige due diligence. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van asbest en bodemverontreiniging.

Van “red flags” naar vastgoedwaardering

Na dit algemene onderzoek, zullen de gesignaleerde “red flags” nog verder worden onderzocht. Wat zijn de te verwachten financiële risico’s en bij welke partij liggen deze risico’s? Misschien kunnen deze risico’s bij de andere partij worden neergelegd door garanties te vragen of nadere voorwaarden op te nemen. Of worden er juist aansprakelijkheden beperkt in de koopovereenkomst.  

Nadat de risico’s in kaart zijn gebracht en de due diligence is afgerond kan met meer zorgvuldigheid een juiste prijs worden bepaald. Deze voorkennis biedt dit een uitstekende uitgangspositie voor een onderhandeling over de prijs en de voorwaarden. 

Due Diligence voor de verkoper

Ook als u vastgoed wilt verkopen, kan het zinvol zijn om een due diligence onderzoek te laten uitvoeren. Het grote voordeel is dat dit de verkoop bespoedigt. Er kan al worden onderhandeld over “hapklare brokken” en bovendien scheelt dit de koper een hoop onderzoek. Dit zien we doorgaans terug in een hogere verkoopprijs. Een bijkomend voordeel is dat u direct voldaan hebt aan uw mededelingsverplichting die u als verkoper heeft. Kortom: ook een zogenaamde “vendor due dilligence” is zeker de moete waard om te doen.   

Verstandige investering? Doe een due diligence onderzoek!

Om te bepalen of u een verstandige investering doet door bepaald vastgoed te kopen, is een due diligence een must. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op met één van onze vastgoedadvocaten.

[campagnes]


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.