Een meningsverschil met een curator? Bewandel de juiste route!

Eind 2017 werd ik (als curator) bedreigd door een bestuurder die ik aansprakelijk had gesteld in het belang van de schuldeisers. Meneer kwam mij vervolgens 's avonds thuis opzoeken en vertellen dat "ik hem niet moest lastig vallen". Naar aanleiding van die persoonlijke ervaring heb ik bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid via een zogenaamde burgerbrief aandacht gevraagd voor de bedreiging van curatoren en gepleit voor zwaardere bestraffing ervan.

Datum:  12 maart 2019

Geschreven door:  Erik Jansen

Leestijd:  +/- 2 minuten

Ik word regelmatig aangesteld als curator in een faillissement. Dat is een mooi vak: voor de schuldeisers het beste resultaat proberen te behalen door een bedrijf zo goed mogelijk door te verkopen, door vorderingen te incasseren en door fraude en benadeling van schuldeisers aan te pakken.

Het is divers iedere dag anders: soms juridisch, soms heel praktisch. Naast kennis van het recht komen er allerlei vaardigheden bij kijken. Het gaat daarbij onder andere om communicatie, psychologie, bedrijfskunde, boekhouden en commerciële vaardigheden. En je moet veel beslissingen nemen, vaak onder stevige druk, in ingewikkelde situaties, waarbij je rekening moet houden met belangen van veel verschillende partijen. En die belangen zijn ook nog vaak tegenstrijdig aan elkaar. If you can’t stand the heat, stay out of the kitchen.

Spanning en hitte in de keuken, heerlijk! Maar niet altijd…

Eind 2017 werd ik (als curator) bedreigd door een bestuurder die ik aansprakelijk had gesteld in het belang van de schuldeisers. Meneer kwam mij vervolgens 's avonds thuis opzoeken en vertellen dat "ik hem niet moest lastig vallen". Op zich vielen de woorden wel mee, maar hij had wel mijn thuisadres uitgezocht en net een paar maanden gevangenisstraf uitgezeten voor het neerschieten van een zakenpartner, dus geen lekker figuur. En je weet dat bedreiging altijd met nette woorden en subtiel gebeurt...

Naar aanleiding van die persoonlijke ervaring heb ik bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid via een zogenaamde burgerbrief aandacht gevraagd voor de bedreiging van curatoren en gepleit voor zwaardere bestraffing ervan. Het antwoord van de Minister stelt tevreden. De Minister deelt mijn mening en acht een delict jegens een curator strafverzwarend naar analogie van de Veiligheid Publieke Taak (VPT): "... Dit betekent dat bij getoonde agressie of een geweldsdelict tegen een curator de officier van justitie, op grond van de Aanwijzing kader voor strafvordering (2012A001), een verhoogde strafeis van plus 200% kan vorderen, net zoals bij VPT...". Dat betekent dus dat net als het beledigen of bedreigen van een ambulancebroeder, gemeente- of belastingambtenaar of een politieman, ook een strafbaar feit begaan tegen een curator 3 maal zo zwaar kan worden bestraft!

Het kan natuurlijk zo zijn dat je een keer een meningsverschil hebt met een curator: het gaat immers om geld en daar is altijd een tekort van in een faillissement. Maar benader dan een goede advocaat faillissementsrecht. Bij voorkeur één die zelf ook als curator optreedt. Hij of zij kan je helpen in de discussie met de curator, in de gang naar de rechter-commissaris in het faillissement, naar de civiele handelskamer voor een kort geding of een bodemprocedure, naar de toetsingscommissie bij INSOLAD of naar de (lokale) Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten. Want dat zijn de juridische wegen om een discussie met een curator te beslechten. En bewandel je dat andere pad: dan heb je een zware sanctie te vrezen en zal ik in ieder geval niet voor je optreden.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.