Een recht van hypotheek geeft niet zonder meer recht op de executie van een onroerende zaak

Voor de financiering van een woning is meestal een geldlening bij de bank nodig. Ter verkrijging van deze lening moet de koper een hypotheekrecht op zijn woning verstrekken. Ingeval een woningeigenaar vervolgens nalaat zijn betalingsverplichtingen tegenover de bank te voldoen, is de bank op ieder moment bevoegd de onroerende zaak in het openbaar te verkopen

Datum:  21 november 2016

Geschreven door:  Jeroen Brinkman

Leestijd:  +/- 2 minuten

Voor de financiering van een woning is meestal een geldlening bij de bank nodig. Ter verkrijging van deze lening moet de koper een hypotheekrecht op zijn woning verstrekken. Ingeval een woningeigenaar vervolgens nalaat zijn betalingsverplichtingen tegenover de bank te voldoen, is de bank op ieder moment bevoegd de onroerende zaak in het openbaar te verkopen. Onlangs bepaalde de voorzieningenrechter te Amsterdam (LJN CA0869) echter anders.

Hypotheekhouder niet altijd bevoegd tot executieverkoop

De woningeigenaar in kwestie liet meermaals een achterstand in de hypotheekbetalingen ontstaan en uiteindelijk kondigde de bank daaropvolgend de openbare verkoop van de woning aan. Ondanks dat er sprake was van betalingsachterstand bij de schuldenaar, verbood de voorzieningenrechter de bank over te gaan tot uitwinning van het onderpand. De voorzieningenrechter vond namelijk dat de bank hiermee in de gegeven omstandigheden misbruik maakte van haar executierecht.

Bank moet ”tot het uiterste gaan” om veiling te voorkomen

De voorzieningenrechter overweegt dat in deze tijd, waar het economisch gezien niet goed gaat met Nederland en er veel huizen te koop en onder water staan (dat wil zeggen dat de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van het huis), van een bank meer coulance mag worden verwacht dan in economisch goede tijden.

Vandaag de dag zullen vele schuldenaren na een executieverkoop achterblijven met een aanzienlijke restschuld. De bank dient allereerst te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een regeling te treffen waarmee een restschuld kan worden voorkomen. Woningeigenaren die dus kampen met betalingsproblemen terzake de hypotheeklening, zullen met deze uitspraak in mindere mate hoeven te vrezen dat hun woning door de bank per direct zal worden geveild.

Commentaar

Het is nog maar de vraag of deze uitzondering ook toegepast gaat worden wanneer niet de bank, maar een bedrijf of natuurlijk persoon een hypotheekrecht voor een schuld of lening heeft verkregen. In sommige gevallen is het aan te raden om andere vormen van zekerheid te kiezen.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.