Een rechter is geen rekenmachine

Zelfs in de wirwar van wetgeving, jurisprudentie en regelgeving staan sommige dingen als een paal boven water. De kantonrechtersformule bijvoorbeeld. Als de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt krijgt de medewerker een vergoeding van het aantal dienstjaren maal het maandsalaris. Kijk, dat is helder. Dat vond een aantal gerechtshoven ook

Datum:  21 november 2016

Geschreven door:  Ruud Olde

Leestijd:  +/- 2 minuten

Zelfs in de wirwar van wetgeving, jurisprudentie en regelgeving staan sommige dingen als een paal boven water. De kantonrechtersformule bijvoorbeeld. Als de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt krijgt de medewerker een vergoeding van het aantal dienstjaren maal het maandsalaris. Kijk, dat is helder.

Dat vond een aantal gerechtshoven ook. Zij voerden daarom een vergelijkbare formule in voor die andere ontslagroute: het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV Werkbedrijf. Daarbij hoeft in principe geen vergoeding te worden betaald. Tenzij de werknemer de gevolgen van het ontslag voor zichzelf ernstiger acht dan het belang dat de werkgever erbij heeft. Het zogenaamde kennelijk onredelijk ontslag. De werknemer kan dan via de rechtbank alsnog een vergoeding proberen af te dwingen. Bij een aantal van dit soort procedures gingen de werkgevers in beroep. De betreffende hoven stelden vervolgens een bijpassende formule op voor het bepalen van de vergoeding.

Eindelijk duidelijkheid, vond bijna iedereen. Maar één werkgever liet het er niet bij zitten en ging naar de Hoge Raad. Die was op zijn beurt duidelijk en zette een streep door de formule. Want, zegt hij, elk geval is anders. De rechters moeten per geval de feiten en omstandigheden benoemen en daaraan de vergoeding koppelen. ‘Maar bij de kantonrechtersformule is toch ook elk geval anders?’, denkt u misschien. Dat klopt. Mogelijk geeft de Hoge Raad met deze uitspraak aan dat hij het daarmee eveneens oneens is. Automatisch handelen in dit soort zaken vindt hij niet op zijn plaats. Wie weet komt ook dat nog eens voor de Hoge Raad.

Voor nu verliezen we in ieder geval het houvast voor onderhandelingen tussen werkgever en werknemer bij de ontslagroute via het UWV Werkbedrijf. Vindt uw werknemer het ontslag kennelijk onredelijk, dan is de kans groot dat u naar de rechtbank gaat. Des te belangrijker is het om invloed uit te oefenen op de feiten en omstandigheden die de basis vormen van de vergoeding. Wees zorgvuldig in het traject naar het ontslag toe en bouw gedegen dossiers op. Ren niet zomaar naar het UWV Werkbedrijf in de overtuiging dat u er zonder of met een standaardvergoeding wel vanaf komt. Want zo werkt het niet meer, dat is duidelijk!


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.