Erik Jansen behaalt zijn specialisatiediploma tot herstructureringsdeskundige

Hoera! Met een ‘zeer goed’ als beoordeling voor zijn paper mag Erik Jansen, advocaat faillissementen en herstructurering, zich met trots gecertificeerd herstructureringsdeskundige noemen. Een mond vol voor een specialist die tot taak heeft om een akkoord aan schuldeisers aan te bieden in een WHOA-procedure.

Datum:  02 maart 2023

Geschreven door:  Erik Jansen

Leestijd:  +/- 2 minuten

Hoera! Met een ‘zeer goed’ als beoordeling voor zijn paper mag Erik Jansen, advocaat faillissementen en herstructurering, zich met trots gecertificeerd herstructureringsdeskundige noemen. Een mond vol voor een specialist die tot taak heeft om een akkoord aan schuldeisers aan te bieden in een WHOA-procedure.

Wat doet een herstructureringsdeskundige (hd’er)?

Als een onderneming in financieel zwaar weer verkeert, kan een herstructureringsdeskundige hulp bieden. Via een WHOA-procedure kan een schuldenaar financiële afspraken maken met crediteuren zodat een faillissement voorkomen kan worden.

“Voor ondernemingen die het financieel lastig hebben, is de WHOA één van de verschillende mogelijkheden om uit die situatie te komen. Een onderneming kan zelf voor een WHOA-procedure kiezen. Wij onderscheiden grofweg vijf herstructureringsmethodes. Het is wel nodig om juridisch advies in te winnen om de meest passende keuze te maken. Als insolventiedeskundige is het dus van belang om alle herstructureringsmethodes en in de WHOA het hele herstructureringstraject te kennen. En dat leerden we in deze opleiding”, aldus Erik.

Waarom deze specialisatieopleiding?

Voor Erik was de keuze voor deze opleiding dus ook makkelijk gemaakt. “Als advocaat insolventierecht van een full service kantoor wil je je klanten het beste praktijkgericht advies geven. Soms is dat een WHOA, soms kan dat ook een faillissement zijn. Om die keuze te kunnen maken, moet je wel alle herstructureringsmethodes door en door kennen en dus ook de – relatief nieuwe WHOA.

De benoeming tot herstructureringsdeskundige is een mooie aanvulling op deze rol als spin in het web. Je wilt een oplossing vinden voor ondernemers en schuldeisers. Daarom is het goed om alle kanten van het verhaal te kennen en die ervaring te hebben. Het is net als schaken, je moet anticiperen op alle mogelijke zetten.”

Het juridische en bedrijfseconomische snijvlak

Tijdens de drie maanden durende opleiding, waarbij veel van de thema’s werden gedoceerd door gerenommeerde hoogleraren, zit je tussen andere advocaten, accountants en bedrijfstaxateurs. Ook zij kunnen door de rechtbank worden benoemd tot herstructureringsdeskundige. “Het was leuk om met een diverse groep deze opleiding te volgen. Juist omdat een WHOA-herstructurering ligt op het juridische en bedrijfseconomische snijvlak.”

Wilt u met Erik Jansen sparren over de mogelijkheden tot herstructurering? Neem contact op via e.jansen@pvdb.nl of 024-3810871 Wilt u meer weten over dit onderwerp? In het webinar ‘herstructurering van ondernemingen’ behandelen we de 5 belangrijkste mogelijkheden tot herstructurering. Kijk hier gratis terug.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.