Geen loon voor werknemer die weigert mondkapje te dragen

Een werkgever mag een werknemer de toegang tot het werk ontzeggen als de werknemer weigert een mondkapje te dragen. Ook mag de werkgever het loon tot die tijd opschorten. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland onlangs bepaald in kort geding.

Datum:  15 januari 2021

Leestijd:  +/- 2 minuten

Een werkgever mag een werknemer de toegang tot het werk ontzeggen als de werknemer weigert een mondkapje te dragen. Ook mag de werkgever het loon tot die tijd opschorten. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland onlangs bepaald in kort geding.

Wat was er aan de hand?

Het ging in deze zaak om een werknemer die werkzaam is als bezorger van een banketbakkerij. De werknemer brengt goederen rond tussen vestigingen, bezorgt bij afnemers en haalt spullen op bij leveranciers. De banketbakkerij heeft op 13 oktober 2020 het dragen van een mondkapje voor alle werknemers verplicht gesteld.

De werknemer weigerde vervolgens gehoor te geven aan deze regel, waarna hem de toegang tot het werk werd ontzegd en zijn loonbetaling werd opgeschort. De werknemer was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. De werknemer is van mening dat het dragen van een mondkapje inbreuk maakt op zijn persoonlijke levenssfeer, gezondheidsrisico’s veroorzaakt en voor veel hinder zorgt tijdens zijn werk. Daarnaast zegt hij voldoende afstand te kunnen houden van collega’s, waardoor het dragen van een mondkapje in zijn functie niet nodig is.

Het instructierecht van de werkgever

De banketbakkerij beroept zich op het zogenaamde wettelijke instructierecht van de werkgever, waaruit volgt dat werknemers zich moet houden aan (redelijke) voorschriften van een werkgever. Hoewel er discussie bestaat over de effectiviteit van het mondkapje, noemt de rechtbank het mondkapje een maatschappelijk aanvaard middel. De rechter gaat er vooralsnog vanuit dat het dragen van een mondkapje gedurende de coronapandemie aan de veiligheid en gezondheid kan bijdragen en oordeelt dat de banketbakkerij haar werknemers inderdaad deze verplichting mag opleggen. De banketbakker hoeft volgens de rechtbank geen onderscheid te maken tussen verschillende functies. Een mondkapjesmaatregel kan namelijk alleen effectief zijn als iedereen zich eraan houdt. Daarbij komt dat de werknemer in de bezorgbus geen mondkapje hoeft te dragen. De mondkapjesplicht is voor hem dan ook beperkt tot de tijd dat hij in de bedrijfspanden is, hetgeen neerkomt op 10% van zijn totale werktijd.

De rechtbank noemt in haar oordeel twee belangrijke doelen die de mondkapjesverplichting rechtvaardigen. De banketbakkerij moet als werkgever namelijk de individuele belangen van de werknemers beschermen door te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Daarnaast heeft de werkgever een bedrijfsbelang, omdat medewerkers bij ziekte of quarantaine doorbetaald moeten worden.

Tot slot

In deze zaak wees de voorzieningenrechter de vorderingen van de werknemer af en werd de werkgever in het gelijk gesteld. Van belang is nog op te merken dat de uitkomst in deze zaak mogelijk anders had kunnen zijn indien de werknemer aannemelijk had kunnen maken dat hij vanwege gezondheidsredenen zoals bijvoorbeeld astma -waarbij het dragen van een mondkapje gezondheidsrisico’s kan meebrengen- geen mondkapje wil of kan dragen. In deze zaak was daar zover bekend geen sprake van.

Vraag is ook in hoeverre deze uitspraak ‘opgerekt’ kan worden met betrekking tot andere Corona-maatregelen, zoals bijvoorbeeld verplichte testen.

Heeft u vragen over coronamaatregelen binnen uw onderneming? Neem gerust contact met ons op. Benieuwd naar de volledige uitspraak? Klik dan hier.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.