Geldig concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst

Op 27 december 2016 oordeelde het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden dat een concurrentie- en relatiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst rechtsgeldig was overeengekomen en de werknemer daar ook aan was gebonden. Een ex-werknemer van Koffiebranderij Peeze wilde na afloop van zijn tijdelijke arbeidsovereenkomst bij Jacobs Douwe Egberts (een directe concurrent van Peeze) aan de slag. Dat werd hem in kort geding en in hoger beroep verboden.

Datum:  05 januari 2017

Geschreven door:  Ruud Olde

Leestijd:  +/- 2 minuten

Op 27 december 2016 oordeelde het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden dat een concurrentie- en relatiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst rechtsgeldig was overeengekomen en de werknemer daar ook aan was gebonden. Een ex-werknemer van Koffiebranderij Peeze wilde na afloop van zijn tijdelijke arbeidsovereenkomst bij Jacobs Douwe Egberts (een directe concurrent van Peeze) aan de slag. Dat werd hem in kort geding en in hoger beroep verboden.

Concurrentiebeding accountmanager

De werknemer was als accountmanager bij Peeze verantwoordelijk voor het behouden en uitbouwen van accounts en bedrijven binnen een bepaald rayon. De werknemer hield zich bezig met relatiebeheer en acquisitie. Hij had de beschikking gekregen over concurrentiegevoelige informatie, zodat het hem werd verboden om bij Jacobs Douwe Egberts in dienst te treden. Het concurrentiebeding dat een geldigheidsduur had van een jaar, werd niet buiten proportie geacht en het belang dat Peeze ermee wilde dienen, bestaand uit het beschermen van bedrijfsgevoelige informatie, werd voldoende gevonden om het beding in stand te houden.

Motivatie

Dit is een van de eerste uitspraken in hoger beroep waarin een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst die tot stand is gekomen na invoering van de WWZ standhoudt. Voor bedrijven die werknemers inzetten in functies waarbij met vertrouwelijke klant- en bedrijfsgegevens wordt gewerkt in commerciële (buitendienst) functies is de uitspraak gunstig. Als de werkgever het belang van het concurrentie- en/of relatiebeding motiveert, kan de werknemer daar ook na afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan gebonden zijn.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.