Geschillencommissie Passend Onderwijs

Dit keer gaat het om een leerling die de overstap maakt van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De betreffende leerling heeft ADHD en gebruikt daarvoor medicatie. Hij krijgt basisonderwijs op een reguliere basisschool. De basisschool heeft een helder advies afgegeven, namelijk de leerling kan naar een reguliere VMBO-school. Voor de leerproblemen is LWOO (leerwegondersteunend onderwijs) geadviseerd en geïndiceerd

Datum:  21 november 2016

Leestijd:  +/- 2 minuten

Dit keer gaat het om een leerling die de overstap maakt van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De betreffende leerling heeft ADHD en gebruikt daarvoor medicatie. Hij krijgt basisonderwijs op een reguliere basisschool. De basisschool heeft een helder advies afgegeven, namelijk de leerling kan naar een reguliere VMBO-school. Voor de leerproblemen is LWOO (leerwegondersteunend onderwijs) geadviseerd en geïndiceerd. De ouders van de leerling schrijven hem in op een reguliere VMBO-school. De school verwijst hem echter naar een orthopedagogisch en didactisch centrum (OPDC). Deze plaatsing is niet alleen in strijd met de toelatingsprocedure van dit OPDC, waarin is bepaald dat de leerling moet worden ingeschreven op een reguliere school van het samenwerkingsverband, maar ook in strijd met het advies van de basisschool. Daar komt nog bij dat de school in haar eigen toelatingsprocedure heeft opgenomen dat het advies van de basisschool moet worden gevolgd. De uitspraak dateert van 18 september 2014. Sinds 2015 is het schooladvies sowieso leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Onder de huidige regelgeving is het dus nog lastiger voor scholen in het voortgezet onderwijs om het schooladvies van de basisschool in de wind te slaan. Voor scholen in het primair onderwijs geldt dat het schooladvies steeds meer waarde krijgt en het dus belangrijker wordt dit advies zorgvuldig tot stand te laten komen. Ook in dit geval wordt de school door de Geschillencommissie Passend Onderwijs in het ongelijk gesteld. Het verzoek van de ouders wordt gegrond verklaard en het bevoegd gezag krijgt het advies om de leerling alsnog op school te plaatsen en met de ouders overleg te voeren over de ondersteuningsbehoefte van hun zoon en de wijze waarop die ondersteuning geboden kan worden. Zo houdt de Geschillencommissie Passend Onderwijs dus vast aan de doelstelling van passend onderwijs, namelijk het aantal thuiszitters verder terugdringen en ervoor zorgen dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen.

Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.