Giesbers Ontwikkelen en Bouwen sterker uit de crisis door samenwerking met de juiste partners

Wanneer de markt aantrekt hanteren onderaannemers en leveranciers (logischerwijs) weer hogere prijzen. Met als gevolg: kans op faillissement van de aannemer indien hij het risico van prijsstijgingen niet heeft afgedekt, zeker wanneer een project uitloopt. Om dit te voorkomen maakte aannemersbedrijf Giesbers Ontwikkelen en Bouwen een omslag tijdens de kredietcrisis. Inmiddels voeren ze al een aantal jaren een nieuw beleid, waarbij ze op juridisch vlak ondersteund worden door Poelmann van den Broek.

Datum:  16 juli 2018

Geschreven door:  David Nas

Leestijd:  +/- 2 minuten

In een opgaande markt gaan de meeste aannemers failliet. Klinkt tegenstrijdig, nietwaar? Toch is het zo. Maar bekijk het zo: in tijden van crisis zijn veel hoofdaannemers genoodzaakt om een project tegen een scherpe prijs aan te nemen. Ze vertrouwen op het eveneens scherp kunnen inkopen van onderaannemers en leveranciers. Zodra echter de markt aantrekt hanteren onderaannemers en leveranciers (logischerwijs) weer hogere prijzen. Met als gevolg: kans op faillissement van de aannemer indien hij het risico van prijsstijgingen niet heeft afgedekt, zeker wanneer een project uitloopt. Hij kan zijn klant dan niet meer kan bieden wat hij heeft beloofd. Om dit te voorkomen maakte aannemersbedrijf Giesbers Ontwikkelen en Bouwen een omslag tijdens de kredietcrisis. Inmiddels voeren ze al een aantal jaren een nieuw beleid, waarbij ze op juridisch vlak ondersteund worden door Poelmann van den Broek.

John de Beijer, directeur Ontwikkeling & Commercie bij Giesbers, vertelt: "Toen de kredietcrisis tegen zijn einde liep, wisten we dat we maatregelen moesten nemen om hierop te anticiperen. We hebben ons beleid op een aantal punten aangepast: projecten met een kortere doorlooptijd, spreiding over verschillende marktsegmenten, liever wat meer kleine projecten dan een aantal grote projecten, prijsindexatie afspraken met opdrachtgevers en onze projectpartners (adviseur/onderaannemers/leveranciers) en we zijn op zoek gegaan naar de juiste mix tussen eigen ontwikkelingen en ontwikkelingen in opdracht van derden. Overal komen juridische aspecten bij kijken, en daarbij worden we al jaren ondersteund door Poelmann van den Broek."

Contracten voor de toekomst

Giesbers sluit bij ieder project contracten af met diverse partijen: onder andere met opdrachtgevers en projectpartners. "Ieder contract bevat projectspecifieke aspecten," vertelt de Beijer. "Natuurlijk heb je de standaard contracten met standaard garanties en clausules, maar de uitdagingen zitten in de projectspecifieke risico’s en innovatieve projecten. Bijvoorbeeld bij zogenoemde NOM-woningen (Nul Op de Meter-woningen, red.) loop je tegen allerlei nieuwe aspecten, onzekerheden en risico's aan. Dat betekent dat je nu in contracten moet vastleggen hoe hiermee om te gaan bij toekomstige calamiteiten. Dat is een behoorlijke uitdaging."

De juiste partners

Poelmann van den Broek is al jaren de vaste juridische partner van Giesbers Ontwikkelen en Bouwen te Wijchen. De Beijer: "Samen met onze contractmanager en projectleiders geven zij invulling aan alle contracten. Deze bevatten vaak complexe aspecten. Daar waar we met innovatie bezig zijn, zoeken we samen naar oplossingen om risico's voor de contractpartijen te beperken. Maar ook als er behoorlijke fluctuaties ontstaan in de prijs van in te kopen materialen, moet je daarop in kunnen spelen. In het contract leg je dan vast hoe je meebeweging binnen de markt mogelijk maakt. Poelmann van den Broek leest met al onze contracten mee in de risico's en adviseert ons hoe we deze zo goed mogelijk kunnen beperken.

Wij hechten heel veel waarde aan goede samenwerking met vaste projectpartners. Het is ook een kwestie van gunnen: als je een goede samenwerking hebt, ga je niet alleen samen door de pieken, maar óók door de dalen van de markt. Dat doen we met onze leveranciers, onderaannemers, maar ook met onze adviseurs, o.a. op juridisch gebied. Ik kan me niet voorstellen dat we iedere week opnieuw zouden moeten uitleggen hoe onze denkwijze is. Met Poelmann van den Broek zitten we op dezelfde golflengte: wij begrijpen hen, zij begrijpen ons. Ze zijn een partner waar we ook op strategisch niveau mee kunnen sparren. Ze denken niet alleen mee in hoe iets nú is, maar hoe iets in de toekomst kan zijn. Wat kan er gebeuren op het pad dat je nu inslaat? Hoe kunnen we dat het beste in een contract verankeren? Juist advies over dat soort aspecten is heel waardevol. We hebben in deze hectische bouwmarkt nu nagenoeg geen leveringsproblemen. Dat is echt een gevolg van de keuze voor vaste projectpartners."

Adaptief zijn

Eén van de belangrijkste aspecten binnen de bouwsector is dat je adaptief moet zijn, aldus de Beijer. "De klant bepaalt wat wij morgen gaan doen. Daar moet je snel op in kunnen spelen op alle mogelijke manieren. Het tempo waarin onze markt verandert ligt hoog en wordt alleen maar hoger. Je moet er iedere dag bij stil staan hoe je daar morgen op inspeelt. In de verandering van ons beleid hebben wij er bewust voor gekozen om dicht op de markt en dicht op de klant te gaan zitten. Onze mensen weten wat er speelt bij de klant en benaderen projecten integraal. Iedere klant zit dan ook vanaf het eerste concept tot en met de nazorg met hetzelfde team aan tafel. We zijn een initiërende, ontwikkelende aannemer en stappen vaak vroeg in het ontwerp- en bouwproces in. Op basis van onze integrale aanpak, initiëren, ontwikkelen, bouwen en onderhouden, werken we aan grondgebonden en gestapelde woningbouw, utiliteitsbouw en maatschappelijk vastgoed, maar bijvoorbeeld ook in duurzame gebiedsontwikkeling en houden we ons bezig met transformatie en renovatie. Dat betekent dat je een juridische partner moet hebben die verstand heeft van de verschillende disciplines waarin je werkt. Die hebben we gevonden in Poelmann van den Broek: één partij waar we met al onze juridische vraagstukken bij terechtkunnen."


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.