Goed ondernemerschap en bestuurdersaansprakelijkheid tijdens coronacrisis

De overheid heeft op dinsdag 17 maart 2020 een nieuw steunpakket met maatregelen gepresenteerd om u als ondernemer te helpen als u door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komt. Mijn kantoorgenoot Erik Jansen schreef in zijn blog van 16 maart 2020 over de ‘oude’ maatregelen waarbij hij praktische tips geeft en ook waarschuwingen. Deze tips en waarschuwingen gelden ook voor deze nieuwe maatregelen.De belangrijkste nieuwe maatregelen voor u als ondernemer zijn de volgende:

Datum:  18 maart 2020

Geschreven door:  Erik Jansen

Leestijd:  +/- 2 minuten

De overheid heeft op dinsdag 17 maart 2020 een nieuw steunpakket met maatregelen gepresenteerd om u als ondernemer te helpen als u door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komt. Eerder schreef ik hier over de ‘oude’ maatregelen waarbij praktische tips en ook waarschuwingen werden gegeven. Deze tips en waarschuwingen gelden ook voor deze nieuwe maatregelen.

De belangrijkste nieuwe maatregelen voor u als ondernemer zijn de volgende:

Het zijn voor ondernemers zware tijden en het zal voor veel bedrijven lastig zijn om het hoofd boven water te houden. Maar het is niet het moment om de kop in het zand te steken of juist roekeloos te gaan ondernemen. Het laatste wat u wil is dat u als ondernemer, in geval van een faillissement van uw onderneming, privé aansprakelijk wordt gesteld.

Maak gebruik van de mogelijkheden die de overheid biedt

Maak daarom als ondernemer gebruik van de mogelijkheden die de overheid thans biedt. Onderdeel daarvan is ook het vragen om verruiming van het krediet van uw bank, eventueel met staatsgarantie. Doet u dat niet, dan kan u mogelijk worden verweten dat u er niet alles aan heeft gedaan om een faillissement te voorkomen.

Let op wie u betaalt

Let op wie u wel en wie u niet betaalt. U doet er verstandig aan om zo min mogelijk betalingen te doen wanneer het faillissement van uw onderneming onafwendbaar is of zelfs al is aangevraagd. Sommige betalingen kunnen onrechtmatig zijn tegenover andere schuldeisers omdat zij hierdoor worden benadeeld. In beginsel bent u als ondernemer gehouden om aangegane financiële verplichtingen na te komen. Er zijn bijkomende omstandigheden vereist wil een betaling onrechtmatig zijn. Van bijkomende omstandigheden zal met name sprake zijn als u betalingen doet aan groepsvennootschappen of indien u als bestuurder een persoonlijk belang heeft bij de betaling.

Ga geen verplichtingen aan die u niet kan nakomen

Verplichtingen die u eerder probleemloos kon nakomen, komen door de huidige onzekerheid in een ander daglicht te staan. Als de kans groot is dat u ze niet kan nakomen, zie er dan van af of ga in gesprek met uw contractspartij hierover. Zo niet, dan kunt u hier als ondernemer privé voor aansprakelijk gesteld worden.

Zorg voor een deugdelijke administratie

Er moet snel inzicht zijn in de debiteuren- en crediteurenpositie van uw onderneming. Met name de debiteurenpositie is gelet op het verwachte liquiditeitstekort van groot belang. Blijf ondanks alle hectiek in nauw contact met uw debiteuren met het doel die vorderingen zo spoedig mogelijk geïnd te krijgen. Daarnaast is het verstandig om onderzoek te doen naar nieuwe klanten. Om u daar bij te helpen verstrekt bijvoorbeeld Graydon tot (voorlopig) 6 april 2020 gratis bedrijfsinformatierapporten. [zie eerdere post Erik Jansen]

Verkort de betalingstermijn van debiteuren

Levert u aan grote bedrijven of instellingen of overheden, die misschien wat meer vlees op de botten hebben? Vaak hanteren zij lange betalingstermijnen in hun contracten of inkoopvoorwaarden. Vraag expliciet om snelle betaling, indien mogelijk al in de onderhandelingsfase.

Meld betalingsonmacht bij de Belastingdienst

De geboden mogelijkheid van uitstel van betaling laat onverlet dat u als bestuurder aansprakelijk kunt zijn of worden voor onbetaalde belastingschulden. Het is daarom verstandig om naast het verzoek om uitstel van betaling ook betalingsonmacht te melden. [Lees ook de blog van Erik Jansen: Overheidsmaatregelen om uw liquiditeit te verbeteren vanwege corona]

Verzoek om uitstel van betaling van huur

Ga in overleg met uw verhuurder over de betaling van de huurpenningen. [Lees de blog van Jeroen Brinkman: Uitstel van betaling van huur door het coronavirus?]

Wees voorzichtig met dividenduitkeringen

De cijfers waarop u de dividenduitkeringen baseert, komen door de coronacrisis in een ander daglicht te staan. U moet u daarom afvragen of deze uitkeringen nog wel verantwoord zijn.

Laat u adviseren bij surseance van betaling en/of faillissement

Hierboven staan een aantal aandachtspunten waar u als ondernemer op moet letten. Het gaat te ver om alle gevolgen, risico’s en kansen van surseance van betaling en/of faillissement in deze blog te bespreken. Maar u kunt daarvoor altijd met mij contact opnemen.

Op de hoogte blijven van juridische gevolgen van het coronavirus?


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.