Heeft webwinkelen invloed op de huurprijs?

Steeds vaker zijn er leegstaande panden in winkelcentra en winkelstraten. Zijn de huurprijzen nog wel op te brengen voor de winkeliers nu steeds vaker via het web wordt gewinkeld? Of moet worden gekeken naar andere methodes om de huurprijs te berekenen dan de gebruikelijke? Kun je daarmee als verhuurder leegstand wellicht voorkomen?

Datum:  17 september 2018

Geschreven door:  Jeroen Brinkman

Leestijd:  +/- 2 minuten

Leegstand en te hoge huur

Steeds vaker zijn er leegstaande panden in winkelcentra en winkelstraten. Na het vertrek van een huurder, komt er weer een nieuwe huurder. Die nieuwe huurder is meestal weer snel vertrokken. Zijn de huurprijzen nog wel op te brengen voor de winkeliers nu steeds vaker via het web wordt gewinkeld? Of moet worden gekeken naar andere methodes om de huurprijs te berekenen dan de gebruikelijke? Denk daarbij aan huur gekoppeld aan het aantal passanten of een huurprijs gekoppeld aan de omzet die via internet wordt gemaakt. Kun je daarmee als verhuurder leegstand wellicht voorkomen?

Locatie

De ‘ouderwetse’ methoden aan de hand waarvan de huurprijzen van winkelruimtes worden berekend gaan onder meer uit van de locatie van een winkel waarbij wordt vergeleken met vergelijkbare gevallen. Eens in de – gemiddeld – vijf jaar kan een herzieningsverzoek worden ingediend tot aanpassing van de huurprijs. Hierbij gelden specifieke wettelijke bepalingen waarvan in beginsel niet kan worden afgeweken. Die huidige methodiek leidt vaak tot hoge huurprijzen waarbij het maar de vraag is of de winkeliers die kunnen opbrengen. Daarom is de vraag gerechtvaardigd of de huidige wijze waarop de huurprijs wordt vastgesteld nog wel stand kan houden. Is de locatie nog wel zo belangrijk? Er gaan dan ook geluiden op om de huurprijzen veel meer te baseren op bijvoorbeeld passantenstromen dan wel daadwerkelijk gerealiseerde omzetten, waarbij ook omzet op internet van een bepaald bedrijf wordt meegenomen.

Huurprijs gekoppeld aan passanten of omzethuur?

Tegenwoordig wordt vaak een aankoop uitgesteld. Klanten betreden een winkel slechts om zich te oriënteren of voor de beleving die ter plaatse wordt aangeboden. De daadwerkelijke bestelling vindt vervolgens plaats via internet, waarna een artikel wordt thuisbezorgd of kan worden afgehaald. Indien de huurprijs wordt gekoppeld aan het aantal passanten moet goed worden vastgelegd hoe het aantal passanten te meten. Je moet kunnen monitoren hoeveel passanten er elke dag langskomen. Vervolgens zou je na moeten kunnen gaan wie van die passanten ook daadwerkelijk een aankoop doet bij de betreffende winkel. Allerlei vragen op het gebied van privacy spelen daarbij een belangrijke rol. Een koppeling van de huurprijs aan de daadwerkelijk gerealiseerde omzet van een winkelier is wellicht veel praktischer. Naast een basishuurprijs kan dan een huurprijs worden afgesproken afhankelijk van de door de betreffende winkelier gerealiseerde omzet. Over eventuele omzet die is behaald via het internet zullen dan afspraken moeten worden gemaakt. Een deel van die omzet is vaak namelijk gerelateerd aan de passanten die de winkel hebben bezocht en hun aankoopmoment hebben uitgesteld.

Bepaling van de huurprijs: maak duidelijke afspraken!

Waar en hoe we winkelen is dus relevant voor de vraag hoe wordt omgegaan met de huurprijs. Wellicht dat in de toekomst huurprijzen vaker op een andere manier worden vastgesteld. Voor een huurder kan dat meer lucht verschaffen. De kans dat winkelruimtes telkens van huurder wisselen, wordt wellicht ook kleiner. Voor een verhuurder levert het mogelijk minder huur op. Maar beter een huurder die zijn huur kan betalen dan een huurder die niets betaalt en de verhuurder met leegstand laat zitten. Denk dus goed na bij het aangaan van een huurovereenkomst op welke wijze de huurprijs wordt bepaald en vastgesteld en laat u vooraf goed adviseren.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.