Het (succesvol) aanbieden van een buitengerechtelijk akkoord wordt makkelijker

Ivo Opstelten, de minister van Veiligheid en Justitie, wil een buitengerechtelijk akkoord, waarin crediteuren een bepaald percentage ontvangen en - zo nodig gedwongen - afstand doen van het meerdere van hun vordering, makkelijker maken. De minister wil crediteuren en aandeelhouders die onredelijk dwars liggen makkelijker kunnen dwingen mee te werken. Op die manier moeten meer faillissementen worden voorkomen. De regeling geldt voor rechtspersonen (BV, NV etc) en ook voor natuurlijke personen

Datum:  21 november 2016

Geschreven door:  Erik Jansen

Leestijd:  +/- 2 minuten

Ivo Opstelten, de minister van Veiligheid en Justitie, wil een buitengerechtelijk akkoord, waarin crediteuren een bepaald percentage ontvangen en - zo nodig gedwongen - afstand doen van het meerdere van hun vordering, makkelijker maken. De minister wil crediteuren en aandeelhouders die onredelijk dwars liggen makkelijker kunnen dwingen mee te werken. Op die manier moeten meer faillissementen worden voorkomen. De regeling geldt voor rechtspersonen (BV, NV etc) en ook voor natuurlijke personen.

Inleiding: huidige situatie

In mijn dagelijkse praktijk houd ik mij vaak bezig met oplossingen voor noodlijdende bedrijven. Vaak voorziet een pakket van maatregelen ook in een voorstel aan alle schuldeisers om een deel van de schulden kwijt te schelden. Een akkoord hoeft niet perse te betekenen dat de schuldeisers een deel van de vordering kwijt schelden. Een akkoord kan ook met zich brengen dat een deel van de vordering pas later betaald hoeft te worden of dat de vordering (deels) wordt omgezet in aandelen. Vaak willen schuldeisers daarmee wel instemmen, omdat zij bij een dreigend faillissement nog minder of zelfs niets zullen kunnen krijgen.

Maar soms ook liggen schuldeisers dwars en willen ze niet minder dan 100% van hun vordering in geld voldaan zien worden. Dat is natuurlijk hun goed recht en daarom is volgens de huidige rechtspraak het dan ook heel moeilijk een schuldeiser te dwingen in te stemmen met een buitengerechtelijk akkoord.

Wetsvoorstel: schorsing faillissementsverzoek

Er is alle spelers in het veld - zo merkt de minister terecht op - veel aan gelegen faillissementen proberen te voorkomen. Dit levert immers hoge afwikkelingskosten op. Bovendien brengt het een scherpe daling van de bedrijfswaarde tot stand en is er veelal sprake van verlies van arbeidsplaatsen.

Daarom staat in het wetsvoorstel dat een verzoek tot faillietverklaring wordt geschorst als een buitengerechtelijk akkoord wordt aangeboden. Bovendien worden degenen die het akkoord financieren (met een noodkrediet) in het wetsvoorstel ook beschermd.

Algemeen verbindend verklaren van een akkoord

Als het wetsvoorstel er door komt, is straks niet meer noodzakelijk dat alle schuldeisers instemmen met een akkoord. Een ruime meerderheid van schuldeisers is straks voldoende om de schulden te saneren. Degenen die op onredelijke gronden tegen het akkoord blijven, kunnen door de rechter worden gedwongen mee te werken met het akkoord. De schuldenaar kan namelijk vragen om zijn akkoord algemeen verbindend te verklaren.

De voorgestelde regeling geldt echter niet als de schuldeisers kunnen aantonen dat zij uit een faillissement meer zouden terug krijgen dan op basis van het akkoord. Bovendien geldt de dwangregeling niet voor werknemers.

Conclusie

Doordat de uitspraak tot faillissement niet wordt gedaan als een buitengerechtelijk akkoord is aangeboden, worden in eerste instantie al faillissementen voorkomen. Bovendien wordt de kans van slagen van een buitengerechtelijk akkoord vergroot door de mogelijkheid van algemeen verbindend verklaring. Het wetsvoorstel biedt dus goede kansen voor een noodlijdend bedrijf.

Voor meer vragen over een buitengerechtelijk akkoord volgens de huidige regels en volgens het nieuwe wetsvoorstel kunt u altijd contact met mij opnemen.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.