Hoge Raad maakt einde aan ‘slapende dienstverbanden’

Zojuist heeft de Hoge Raad zijn – langverwachte - arrest over 'slapende dienstverbanden' gepubliceerd. Daaruit blijkt dat in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer, zonder de kans op herstel c.q. terugkeer, geldt dat een werkgever op grond van het ‘goed werkgeverschap’ gehouden is in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Datum:  08 november 2019

Geschreven door:  Ruud Olde

Leestijd:  +/- 2 minuten

Zojuist heeft de Hoge Raad zijn – langverwachte - arrest over 'slapende dienstverbanden' gepubliceerd. Daaruit blijkt dat in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer, zonder de kans op herstel c.q. terugkeer, geldt dat een werkgever op grond van het ‘goed werkgeverschap’ gehouden is in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Transitievergoeding

Daarbij dient dan aan de werknemer een vergoeding ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding te worden toegekend. Die vergoeding hoeft echter niet hoger te zijn de hoogte van de transitievergoeding op het moment dat de arbeidsongeschiktheid van de werknemer twee jaar heeft geduurd. Over het ‘slapende deel’ van dat dienstverband hoeft dus geen transitievergoeding te worden betaald!

Meewerken aan beëindiging?

Onder bepaalde omstandigheden hoeft de werkgever niet mee te werken aan een beëindiging, bijvoorbeeld als er nog wel terugkeermogelijkheden zijn. Het niet kunnen voorfinancieren van de vergoeding kan aanleiding zijn te wachten tot 1 april 2020 als de compensatieregeling in werking treedt.

Ons advies

Wacht in alle gevallen tot na 1 januari 2020 met het sluiten van vaststellingsovereenkomsten en laat u goed voorlichten over de inhoud van zo’n overeenkomst!

In eerder verschenen blogs maakten we al melding van de ontwikkelingen aangaande ‘slapende dienstverbanden’. Deze kunt u hier terugvinden:


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.