Instemmingsrecht ondernemingsraad uitgebreid!

Sinds 1 oktober 2016 heeft de ondernemingsraad er een nieuw instemmingsrecht bij, te weten in geval van een voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst, ongeacht of deze overeenkomst is ondergebracht bij een pensioenverzekeraar of een pensioenfonds. Voorheen bestond slechts een beperkt instemmingsrecht in het geval dat een pensioenregeling bij een pensioenfonds was ondergebracht

Datum:  21 november 2016

Geschreven door:  Ruud Olde

Leestijd:  +/- 2 minuten

Sinds 1 oktober 2016 heeft de ondernemingsraad er een nieuw instemmingsrecht bij, te weten in geval van een voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst, ongeacht of deze overeenkomst is ondergebracht bij een pensioenverzekeraar of een pensioenfonds. Voorheen bestond slechts een beperkt instemmingsrecht in het geval dat een pensioenregeling bij een pensioenfonds was ondergebracht.

Ook onderdelen van de uitvoeringsovereenkomst kunnen onder het instemmingsrecht vallen, namelijk voor zover die onderdelen directe invloed (kunnen) hebben op de pensioenovereenkomst. Denk daarbij aan voorgenomen besluiten betreffende de premievaststelling of toeslagverlening.

Tot slot heeft de ondernemer een informatieplicht als de uitvoeringsovereenkomst met de pensioenverzekeraar/het pensioenfonds wordt vastgesteld/gewijzigd/ingetrokken en bestaat een instemmingsrecht als de bevoegdheid tot wijziging van de pensioenovereenkomst wordt overgedragen aan het pensioenfonds.

Goed om het bovenstaande in ogenschouw te nemen, als u van plan bent een pensioenregeling in te voeren of te wijzigen! Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met een van onze advocaten.

Voortzetting

Terug naar het voorbeeld aan het begin van dit artikel. De premiestijging waar de werkgever van de hiervoor genoemde chauffeur mee te maken zou krijgen als hij hem ziek uit dienst liet gaan, was zo hoog dat werd gekozen voor een voortzetting van de samenwerking. Ook de chauffeur was daarmee geholpen. Hij kreeg de kans om te herstellen, terwijl hij administratief werk bleef
uitvoeren. Uiteindelijk kon hij zelfs weer als chauffeur aan de slag.

Om de gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid te beperken, zijn meer maatregelen mogelijk dan hierboven staan beschreven. We denken graag met u mee over op maat gemaakte oplossingen.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.