Kabinet komt met uitbreiding steun na nieuwe coronamaatregelen

Het kabinet maakte op 17 november jl. bekend met een uitbreiding van de financiële steun voor ondernemers te komen, ter compensatie van de nieuwe coronamaatregelen die op 13 november jl. in werking traden. De eerder aangekondigde regeling Vaste Lasten Nachtsluiting (VLN) wordt vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het kabinet wil getroffen ondernemers middels deze regeling ondersteunen met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021. De overheidssteun is dus snel weer terug, nadat de NOW-regeling per 1 oktober werd opgeheven.

Datum:  17 november 2021

Geschreven door:  Bas  Blaauwhof

Leestijd:  +/- 2 minuten

Het kabinet maakte op 17 november jl. bekend met een uitbreiding van de financiële steun voor ondernemers te komen, ter compensatie van de nieuwe coronamaatregelen die op 13 november jl. in werking traden. De eerder aangekondigde regeling Vaste Lasten Nachtsluiting (VLN) wordt vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het kabinet wil getroffen ondernemers middels deze regeling ondersteunen met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021. De overheidssteun is dus snel weer terug, nadat de NOW-regeling per 1 oktober werd opgeheven.

Overigens is er tevens (andere) ondersteuning in het leven geroepen voor de evenementensector, de culturele sector en de sportsector.

De TVL-regeling

De nieuwe regeling is gericht op ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 of het vierde kwartaal van 2019. Dit is een strengere eis, dan gold voor de NOW-regeling, waar 20% omzetverlies voldoende was. U kunt als ondernemer zelf kiezen op basis van welk kwartaal de aanvraag moet worden beoordeeld. Ondernemingen die zich na 30 september 2019, maar voor 1 juli 2020 hebben ingeschreven bij de KVK kunnen kiezen uit het eerste volledige kwartaal na inschrijving of het derde kwartaal van 2020. Het subsidiepercentage van TVL is 85% en het maximale subsidiebedrag over dit kwartaal is €250.000.-.

Er gelden – naast omzetverlies van minimaal 30% in het vierde kwartaal – nog een aantal aanvullende voorwaarden waaraan moet zijn voldaan voordat u als ondernemer recht heeft op de subsidie. De onderneming moet op 30 juni 2020 ingeschreven hebben gestaan bij de Kamer van Koophandel en heeft minimaal een vestiging in Nederland. De vestiging moet een aparte voordeur of opgang hebben van het huisadres. Op de vestigingseis is een uitzondering gemaakt voor onder andere de meeste eetgelegenheden, cafés, supermarkten en winkels. De onderneming waarvoor subsidie wordt aangevraagd mag overigens tussen maart 2020 en 31 december 2021 niet meer dan €1,8 miljoen aan overheidssteun voor vaste lasten hebben ontvangen in verband met de staatssteungrens. Als de staatssteungrens in zicht komt over die periode dan wordt enkel het subsidiebedrag uitgekeerd tot het totaalbedrag van €1,8 miljoen is bereikt.

Vanaf wanneer kunt u een TVL-aanvraag indienen?

De regeling is een onverwachte aanpassing van de subsidieregeling, die nog moet worden voorgelegd aan de Europese Commissie. Hierdoor kan de beoogde opening van de regeling vertraging oplopen. Het doel is om de regeling begin december 2021 te openen.

Het is dus nog niet exact bekend wanneer u een beroep kunt doen op de TLV-regeling, maar wij houden u op de hoogte over de relevante ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.