Meerwerk?

Discussies over meerwerk, iedereen die bouwt of laat bouwen heeft er mee te maken. En vaak blijven er twee partijen met een ontevreden gevoel achter. Door schade en schande wijs? Nee, nog steeds wordt er veel geprocedeerd over meerwerkclaims en worden er schikkingen getroffen waar beide partijen niet blij mee zijn. Even terug naar de basis

Datum:  21 november 2016

Geschreven door:  Stefan Kloots

Leestijd:  +/- 2 minuten

Discussies over meerwerk, iedereen die bouwt of laat bouwen heeft er mee te maken. En vaak blijven er twee partijen met een ontevreden gevoel achter. Door schade en schande wijs? Nee, nog steeds wordt er veel geprocedeerd over meerwerkclaims en worden er schikkingen getroffen waar beide partijen niet blij mee zijn. Even terug naar de basis.

De grootste discussies gaan vaak over werkzaamheden die wel nodig zijn om een deugdelijk project te realiseren, maar waar de aannemer bij het sluiten van de overeenkomst niet op rekende (‘het valt tegen’ voor de aannemer). Waar het gaat om planwijzigingen (het pand op wens van de opdrachtgever alsnog wat groter of luxer) gaan de discussies eerder over de afprijzing, dan de vraag of er überhaupt meerwerk in rekening kan worden gebracht.

Om welk type meerwerk het ook gaat, de eisen die aan de aannemer worden opgelegd zijn steeds strenger geworden en dat is zelfs wettelijk vastgelegd en daarvan mag niet ten nadele van de opdrachtgever worden afgeweken. Een aannemer dient in geval van wijzigingen voorafgaand aan de uitvoering te waarschuwen voor een prijswijziging, tenzij de opdrachtgever die prijsconsequentie uit zichzelf kon begrijpen. Die ‘tenzij-clausule’ is er geen om als aannemer op te vertrouwen, zeker daar de opdrachtgever geen deskundigheid heeft om gebied van bouwen. Hoe concreet de prijswijziging precies moet zijn (a) ‘het wordt duurder’ of  (b) ‘het wordt precies bedrag X duurder” is een thema waarover door rechters vooralsnog tegenstrijdige beslissingen worden genomen.

Als aannemer doet u er ‘better safe then sorry’ dus verstandig aan om te allen tijde voorafgaande aan uitvoering van een mogelijk meerwerk een concrete prijsopgave neer te leggen, inclusief de consequenties voor de bouwtijd. De opdrachtgever kan dan een goede beslissing nemen of hij het meerwerk wenst of niet.  Verstoort de meerwerkvraag het bouwproces, meldt dit dan schriftelijk (bv. per e-mail) en stel een korte termijn om te beslissen op de prijsopgave. Doorgaan zonder akkoord loopt in procedures regelmatig verkeerd af.

Andersom is het voor opdrachtgevers van belang te beseffen dat het opdragen van meerwerk het bouwproces van de aannemer kan verstoren, terwijl u juist wilt dat dit proces vlekkeloos verloopt. De aannemer moet immers eerst het gewenst meerwerk zowel technisch als financieel uitzoeken en daarna moet het worden ingepast in de planning. Zowel de opdrachtgever als aannemer is dus gebaat bij een goede projectvoorbereiding. Dat voorkomt discussies en verstoringen tijdens en na het bouwproces.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.