Neem “voor wat, hoort wat” in eigen hand!

Het gaat beter met de bouw. Beter staat echter niet altijd gelijk aan goed. Veel bedrijven hebben als gevolg van magere jaren in het recente verleden weinig spek op de botten; de investeringsruimte is beperkt. En dat terwijl er vanuit verschillende kanten juist creatieve oplossingen worden geboden aan de markt, bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheid en flexibiliteit

Datum:  21 november 2016

Geschreven door:  Stefan Kloots

Leestijd:  +/- 2 minuten

Het gaat beter met de bouw. Beter staat echter niet altijd gelijk aan goed. Veel bedrijven hebben als gevolg van magere jaren in het recente verleden weinig spek op de botten; de investeringsruimte is beperkt. En dat terwijl er vanuit verschillende kanten juist creatieve oplossingen worden geboden aan de markt, bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheid en flexibiliteit.

Om investeringen te kunnen blijven doen, is het van belang dat, waar gewerkt wordt, daarvoor ook wordt betaald. Maar hoe doe dwingt u dat af? Met screening vooraf, goed contractmanagement en strak debiteurenbeheer! Alle drie zijn even belangrijk. Immers contracten kunnen goed in elkaar zitten en u kunt er met uw debiteurenbeheer bovenop zitten, maar als u met een malafide partij te maken hebt, zal een incasso erg moeilijk worden: “een kale kip kun je niet plukken”.

Een voorbeeld van tekortschietende screening. Een aannemer had een gebouw opgeleverd, toen zijn opdrachtgever slechts een deel van de termijnen had betaald. Toen de aannemer de druk opvoerde om betalingen af te dwingen, bleek dat de grond waarop was gebouwd van een derde was (en die was failliet). De curator gaf aan dat het gebouw in de faillissementsboedel viel, omdat het gebouw op de grond van de failliet was gebouwd. De aannemer kreeg – na juridische tussenkomst – uiteindelijk nog wel enige betalingen, maar kwam er zeker niet zonder kleerscheuren van af.

Met onderzoek in het kadaster vooraf, was dit te voorkomen geweest. Screen een opdrachtgever ook via de KvK (wie is bestuurder, bestaat het bedrijf al langer?), doe een background check via uw netwerk of op internet, bekijk jaarrekeningen en vraag om een verklaring van betalingsgedrag. Zo weet u beter wie uw opdrachtgever is en kunt u afwegen of u met deze partij wilt contracteren.

Durft u de samenwerking aan, dan kunt u contractueel veel vastleggen, afhankelijk wat commercieel haalbaar is. Een belangrijk punt is een zo kort mogelijke betalingstermijn. Als u bijvoorbeeld als aannemer een bouwtijd hebt van drie maanden, waarin u al uw werkzaamheden uitvoert, met een betalingstermijn van zestig dagen, hebt u in veel gevallen uw gehele prestatie geleverd, terwijl er maar een klein deel is betaald. Een pressiemiddel, bijvoorbeeld werkzaamheden stil te leggen, hebt u dan niet meer. Denk verder aan het contractueel bedingen van zekerheid of een eigendomsvoorbehoud op materialen.

Het sluitstuk is een strak debiteurenbeheer. Is de betalingstermijn verlopen, bel dan gelijk na en stuur een aanmaning, waarin u rente en incassokosten aanzegt. Indien een betalingstermijn niet wordt gerespecteerd, werk dan ook niet te lang door (schort uw werkzaamheden op). Meer verregaande stappen kunnen zijn het uitoefenen van het retentierecht of het leggen van beslag. Als de eerder beschreven stappen zijn gezet, zou dat echter een uitzondering moeten zijn.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.