Nieuwe beslagsyllabus geeft beleidsregels om beslag te kunnen leggen

Vorige week is de nieuwe beslagsyllabus uitgebracht. De beslagsyllabus is een document dat wordt uitgebracht onder verantwoordelijkheid van het Landelijk Overleg Vakinhoudelijk Civiel, Kanton en Toezicht van de rechtbanken van Nederland.

Datum:  16 augustus 2018

Geschreven door:  Erik Jansen

Leestijd:  +/- 2 minuten

Vorige week is de nieuwe beslagsyllabus uitgebracht. De beslagsyllabus is een document dat wordt uitgebracht onder verantwoordelijkheid van het Landelijk Overleg Vakinhoudelijk Civiel, Kanton en Toezicht van de rechtbanken van Nederland.

In de beslagsyllabus wordt het beleid van de rechtbanken weergegeven ten aanzien van de eisen waaraan verzoekschriften tot het mogen leggen van beslag aan moeten voldoen. Het bevat dus, naast de wettelijke vereisten, de voorwaarden waaraan beslagrekesten moeten voldoen om de voorzieningenrechter (hierna: “de rechter”), die over het beslagrekest moet beslissen, voldoende te informeren.

Dit is uiteraard van belang, omdat wanneer de verzoeker de rechter onvoldoende of onjuist informeert, de rechter op grond daarvan kan besluiten zoals hij of zij geraden acht. Ook kan de rechter een verzoekschrift dan afwijzen. In situaties dat beslag moet worden gelegd op bijvoorbeeld een woning die te koop staat of op voertuigen of vorderingen op handelsrelaties van een debiteur, dan is vaak grote spoed geboden. Een (conservatoir) beslag dient er immers toe om te voorkomen dat concrete verhaalsobjecten onttrokken worden aan de verhaalsmogelijkheden van de schuldeiser.

Om ervoor te zorgen dat een schuldeiser niet achter het net vist, kan het leggen van conservatoir beslag dus van groot belang zijn. Het is daarom uiteraard ook belangrijk dat de rechter aan de hand wordt genomen, zodat hij of zij feitelijk niet om het verzoek heen kan en het verzoek wel “moet” toewijzen.

In de beslagsyllabus wordt dus weergegeven hoe rechtbanken voornemens zijn om te gaan met de rechterlijke beslisvrijheid die hier en daar bestaat. Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk gelijke gevallen gelijk behandeld worden, is de beslagsyllabus vorm gegeven. Dit betekent echter niet dat de beslagsyllabus de rechter kan binden. Wanneer de omstandigheden dat verlangen, kan de rechter anders beslissen dan in de beslagsyllabus is voorgesteld. Desondanks is het van belang om als verzoekende schuldeiser de beslagsyllabus zoveel mogelijk te volgen, zodat het risico op het niet verkrijgen van het verzochte beslag wordt geminimaliseerd.

Heeft u een (grote) onbetaalde vordering, waarvan u vreest dat u deze moet afboeken, omdat deze niet te incasseren is? Neem dat besluit niet te snel! Het kan nuttig zijn om een uurtje met een advocaat te sparren, die veel af weet van incasso en verhaal, de mogelijkheden van beslag en andere verhaalsmogelijkheden, zelfs bijvoorbeeld op een andere partij dan de oorspronkelijke debiteur, zoals bijvoorbeeld door een actie op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Mijn deur staat altijd open. Even sparren tijdens een lunch? De urenteller gaat niet bij elke advocaat direct lopen!


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.