Noot: aansprakelijkheid voor ernstig gebrek aan woningen

Wat is een ernstig gebrek? Hoe lang is een aannemer daarvoor aansprakelijk? Wat betekenen geruststellende woorden van de aannemer en als deze geruststelling niet terecht blijkt, is er dan nog een aansprakelijkheid 15 jaar na oplevering? Over al deze onderwerpen heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw een vonnis gewezen.

Datum:  26 juni 2018

Geschreven door:  Koen Roordink

Leestijd:  +/- 2 minuten

Wat is een ernstig gebrek? Hoe lang is een aannemer daarvoor aansprakelijk? Wat betekenen geruststellende woorden van de aannemer en als deze geruststelling niet terecht blijkt, is er dan nog een aansprakelijkheid 15 jaar na oplevering? Over al deze onderwerpen heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw een vonnis gewezen.

Aansprakelijkheid voor een ernstig gebrek

Het overgrote deel van de nieuwbouwwoningen in Nederland wordt verkocht met garantie. Volgens het contract is de bouwondernemer voor gebreken aan de woningen zowel volgens het contract aan te spreken als volgens de garantie. Een ernstig gebrek is een gebrek waardoor de hechtheid van de woning in gevaar komt en dat alleen met kostbare ingrepen valt te herstellen. De garantie voor een dergelijk gebrek loopt af 10 jaar na oplevering. Het contract kent een 20-jarige aansprakelijkheid. Arbiters oordelen dat een koper kan kiezen welke aansprakelijkheid hij inzet.

Geruststellende woorden

In deze zaak had de aannemer in 2004 na klachten van de kopers gezegd dat er geen sprake was van een gebrek waar zij zich zorgen over moesten maken. Toen kopers 10 jaar later wel melding maakten van dit gebrek en zij zich zorgen maakten liet de aannemer weten dat hij niet meer aansprakelijk was. Door de klacht uit 2004 was volgens de aannemer een verjaringstermijn gaan lopen. Arbiters lieten weten dat het niet zo is dat er sprake is van een aanvang van een verjaringstermijn als de aannemer de kopers ten onrechte geruststelt. Kopers mogen er dan op vertrouwen dat die geruststelling terecht is.

Termijnen

Zowel volgens het contract als de garantieregeling als de wet spelen diverse termijn een rol in deze zaak. Arbiters oordelen dat het gebrek voor rekening en risico komt van de bouwondernemer. De aansprakelijkheid is niet verjaard. Ook al hebben arbiters hier de regels niet helemaal juist toegepast, de uitkomst is wel degelijk terecht. De aannemer moet het gebrek herstellen.

TBR 2018/28. Raad van Arbitrage voor de Bouw, 30 maart 2017, nummer 35.640 (Samenloop. Garantieregeling en algemene voorwaarden Woningborg. Aansprakelijkheid voor ernstig gebrek. Verjaring. Aansprakelijkheid na oplevering hersteld werk.)


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.