Noot: Misbruik van recht bij aangifte eigen faillissement?

De rechtbank Rotterdam wees een verzoek tot eigen faillissementsaangifte af, omdat er geen voor verhaal vatbaar vermogen meer in de rechtspersoon aanwezig zou zijn. In een noot onder deze uitspraak in het bekende tijdschrift JOR (Jurisprudentie Onderneming & Recht) geeft onze kantoorgenoot Erik Jansen zijn kritische mening over deze uitspraak.

Datum:  10 september 2018

Geschreven door:  Erik Jansen

Leestijd:  +/- 2 minuten

Als bestuurder van een rechtspersoon kan je, na besluit van de aandeelhoudersvergadering daartoe, het eigen faillissement van een vennootschap aanvragen, omdat er schulden zijn die niet betaald kunnen worden en je de situatie niet wil verergeren. Tegen beter weten in “doormodderen” kan ook risico’s met zich brengen. De rechtbank Rotterdam wees een verzoek tot eigen faillissementsaangifte af, omdat er geen voor verhaal vatbaar vermogen meer in de rechtspersoon aanwezig zou zijn. In zo’n geval zou niet het eigen faillissement moeten worden aangevraagd, maar zou de weg van (turbo-)liquidatie moeten worden gevolgd.

In zijn noot onder deze uitspraak in het bekende tijdschrift JOR (Jurisprudentie Onderneming & Recht) geeft onze kantoorgenoot Erik Jansen zijn kritische mening over deze uitspraak.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.