Ondernemer met (Belasting)schulden? Bied vóór 1 april 2024 een saneringsakkoord aan!

Er is een heel duidelijke reden om, als u – onder andere – belastingschulden het hoofd te bieden heeft, nu in actie te komen! Lukt het u niet uw belastingschuld en andere schulden te betalen? Of voorziet u in die situatie te komen? Ziet uw liquiditeitsprognose er niet goed uit door te zware aflossingsverplichtingen? Dan kunt u misschien een saneringsakkoord sluiten. Erik Jansen legt in dit artikel uit wat een saneringsakoord is, wat u moet doen vóór 1 april 2024 (voorheen 1 oktober 2023) en wat de gevolgen zijn als het voorstel wel of niet wordt geaccepteerd.

Datum:  13 september 2023

Geschreven door:  Bas  Blaauwhof

Wat is een saneringsakkoord?

Een saneringsakkoord wil zeggen dat u met al uw schuldeisers afspreekt dat u maar een deel van uw schulden betaalt. Vanwege de coronacrisis gaat de Belastingdienst tijdelijk soepeler om met één van haar voorwaarden om mee te werken aan een saneringsakkoord.

Saneringsbeleid Belastingdienst

Normaal geldt de voorwaarde dat de Belastingdienst ten minste het dubbele uitkeringspercentage ontvangt ten opzichte van wat u uw andere schuldeisers aanbiedt. Maar tot 1 oktober 2023 neemt de Belastingdienst genoegen met ten minste hetzelfde uitkeringspercentage!

Wat moet ik doen vóór 1 april?

Wij raden u daarom aan nog vóór 1 april 2024 met uw schuldeisers in gesprek te gaan over een saneringsakkoord. Want dan is de kans groter dat uw schuldeisers hieraan willen meewerken. Als u de Belastingdienst niet het dubbele percentage hoeft aan te bieden, dan heeft u voor alle schuldeisers een hoger percentage over. De Belastingdienst neemt immers genoegen met een kleiner stuk van de spreekwoordelijke taart!

Handelt u in een vof of in een eenmanszaak of is uw onderneming een rechtspersoon (bijvoorbeeld een naamloze vennootschap, besloten vennootschap of stichting)? Dat maakt uit voor de manier waarop u een saneringsakkoord sluit.

ZZP’ers

ZZP’ers kunnen vaak goed contact opnemen met hun gemeente. De gemeente kan voor hen een minnelijk schuldsaneringstraject opstarten. Soms zijn daar langere wachttijden, dan kunt u beter naar een externe adviseur gaan. Wij kennen goede partijen die u daarbij kunnen helpen.

NV, BV of stichting

Drijft u uw onderneming in een rechtspersoon, dan moet u zelf een saneringsakkoord regelen met uw schuldeisers. Wij zien veel dat onze cliënten dat met hun accountant of boekhouder vaststellen en dan worden wij als insolventie-advocaten ingeschakeld voor strategisch overleg en het overtuigen van schuldeisers die in eerste instantie niet mee willen doen.

Vaak is overleg voordat u met uw accountant aan de slag gaat, verstandig. De keuze van de formulering van uw voorstel, ligt nauw en kan vergaande consequenties hebben.

Akkoord op saneringsvoorstel

Gaan al uw schuldeisers akkoord met uw betalingsvoorstel? Dan kunt u ook de Belastingdienst vragen een deel van uw belastingschuld kwijt te schelden. Daar heeft de Belastingdienst standaardformulieren voor, maar we zien met enige regelmaat dat het formulier net niet helemaal passend is voor de casus van een cliënt. Een goed geformuleerde toelichting kan dan de doorslag geven.

Geen akkoord op saneringsvoorstel

Hebben niet alle schuldeisers ingestemd met uw betalingsvoorstel? Dan kunt u toch nog een akkoord over een schuldregeling proberen te bereiken via de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

Daarbij is een juiste juridische begeleiding essentieel: in welke klassen deelt u uw schuldeisers in? Welke belangrijke voorvragen wilt u vooraf aan de rechter voorleggen? Welke schuldeisers mag u buiten het akkoord laten en 100% betalen? Hoe voorkomt u een faillissementsaanvraag of beslaglegging en hoe funderen we een nieuwe samenwerking met nieuwe aandeelhouders die vers geld inbrengen? Ook hier is een nauwe samenwerking tussen uw accountant en uw insolventierecht-advocaat essentieel.


Wilt u een saneringsvoorstel (laten) opstellen of wilt u weten hoe u zorgt voor een akkoord? Onze advocaten gespecialiseerd in schuldoplossingen en insolventie staan voor u klaar.Wilt u een saneringsvoorstel (laten) opstellen of wilt u weten hoe u zorgt voor een akkoord? Onze advocaten gespecialiseerd in schuldoplossingen en insolventie staan voor u klaar.

Neem contact op