Oud en wijs? Doorwerken na de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd

De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. Oudere werknemers kunnen een deel van die krapte opvullen. Werknemers met veel kennis en ervaring zijn bovendien van onschatbare waarde voor de onderneming. Specifiek voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd al bereikt hebben, voorziet het arbeidsrecht in een aantal aantrekkelijke mogelijkheden om hen in dienst te houden of te nemen. In dit artikel zetten Ruud Olde en Sander Poelman de belangrijkste punten omtrent het arbeidsrecht en de AOW-gerechtigde leeftijd op een rij.

Datum:  29 september 2022

Geschreven door:  Ruud Olde en Sander Poelman

Leestijd:  +/- 2 minuten

Opzeggen bij AOW-gerechtigde leeftijd

De wet biedt de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, op die grond op te zeggen. Voor deze opzegmogelijkheid geldt een opzegtermijn van één maand. Veelal zal overigens gelden dat de arbeidsovereenkomst automatisch (van rechtswege) eindigt bij het bereiken van de overeengekomen pensioenleeftijd. In dat geval hoeft de werkgever niet op te zeggen. Deze afspraken kunnen gemaakt worden in de arbeidsovereenkomst, maar ook in bijvoorbeeld de cao.

De werknemer wiens arbeidsovereenkomst eindigt door het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (of een andere daarvoor overeengekomen leeftijd), heeft geen recht op een transitievergoeding.

Verschil tussen AOW- en pensioengerechtigde leeftijd

De leeftijd die werkgever en werknemer overeenkomen voor de opzegging, dient nauwkeurig te worden bepaald. Zo kan er een verschil bestaan tussen de AOW-gerechtigde leeftijd – die wettelijk is vastgesteld – en de pensioengerechtigde leeftijd – die is overeengekomen in de arbeids- of pensioenovereenkomst.

Regelingen bij arbeidsovereenkomst na AOW-gerechtigde leeftijd

Een werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd natuurlijk ook niet beëindigen en door laten lopen. Partijen kunnen ook een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten na de opzegging van de arbeidsovereenkomst na AOW-gerechtigde leeftijd.

Dit kan vanzelfsprekend ook met werknemers die voor de AOW-gerechtigde leeftijd bij een andere onderneming werkzaam zijn geweest. Voor deze arbeidsovereenkomst geldt een aantal specifieke regelingen.

1. Ketenregeling

In de eerste plaats geldt een uitzondering op de zogenaamde ketenregeling. De keten begint pas te lopen vanaf de eerste arbeidsovereenkomst die wordt gesloten ná het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. In een periode van 48 maanden mogen dan maximaal zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten gesloten worden.

2. Loondoorbetaling en ontslag bij ziekte

Als een AOW-gerechtigde werknemer arbeidsongeschikt wordt, moet de werkgever maximaal zes weken loon doorbetalen. Na deze zes weken eindigt het opzegverbod tijdens ziekte en kan de werkgever de arbeidsovereenkomst van de werknemer opzeggen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

De werkgever kan hiervoor een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Hij moet aantonen dat herstel van de werknemer binnen zes weken na de beslissing op de ontslagaanvraag niet verwacht is en de werknemer zijn werkzaamheden niet in aangepaste vorm kan verrichten. De werkgever moet ook onderzoeken of de werknemer binnen één maand binnen de organisatie kan worden herplaatst. De werkgever kan dit aantonen met een actueel oordeel van de bedrijfsarts.

3. Sociale premies en verzekeringen

De werkgever draagt namens de werknemer geen premies meer af voor de:

De werknemer is daardoor ook niet meer verzekerd tegen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De werknemer heeft in sommige gevallen nog wel recht op een Ziektewetuitkering. Bijvoorbeeld als de arbeidsovereenkomst afloopt tijdens de ziekte van de werknemer. De kosten van de Ziektewetuitkering worden door het UWV verhaald op de werkgever.

4. Pensioen

Of een werknemer na de AOW-gerechtigde leeftijd nog pensioen op kan bouwen, is afhankelijk van de afspraken met de pensioenuitvoerder.

5. Opzegtermijn en transitievergoeding

Voor de werkgever geldt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de werknemer een opzegtermijn van één maand, ongeacht de anciënniteit van de werknemer. De werkgever is geen transitievergoeding verschuldigd na het einde van een arbeidsovereenkomst na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Conclusie

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer die de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, voor zover nodig opzeggen. Daarvoor geldt een korte opzegtermijn en de transitievergoeding hoeft niet te worden betaald.

Voor de arbeidsovereenkomst die wordt gesloten met een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt, gelden enkele wettelijke uitzonderingen. Er geldt een uitgebreidere ketenregeling, een kortere loondoorbetalingsverplichting bij ziekte en de werkgever hoeft geen premies voor (sociale) verzekeringen meer af te dragen. Ook is de werkgever bij het einde van deze arbeidsovereenkomst geen transitievergoeding verschuldigd.

 


Blijf scherp

Bent u van plan om een oudere werknemer (weer) in dienst te nemen? Of bereikt een van uw werknemers binnenkort de AOW-gerechtigde leeftijd en vraagt u zich af wat u moet doen? Neem dan vooral contact met ons op. Wij helpen u graag verder!