Overheidsmaatregelen om uw liquiditeit te verbeteren vanwege corona: praktische tips en waarschuwingen

De overheid neemt diverse maatregelen om u als ondernemer te helpen als u door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komt. In dit artikel zet ik ze op een rij, geef ik praktische tips en ook waarschuwingen!

Datum:  16 maart 2020

Geschreven door:  Erik Jansen

Leestijd:  +/- 2 minuten

De overheid neemt diverse maatregelen om u als ondernemer te helpen als u door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komt. In dit artikel zet ik ze op een rij, geef ik praktische tips en ook waarschuwingen!

Ons kantoor heeft ook al blogs gepubliceerd over tips voor HR en tips voor de bouw. Deze blog gaat over de levensader van uw onderneming: #liquiditeit.

1. Verruiming van de staatsgaranties aan banken

TIP: deze regeling moet via uw bank aangevraagd worden. Het ministerie van EZK staat via de regeling BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen aantrekken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%.

Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging (donderdag 12 maart 2020) nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar.

De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, in dit geval veelal de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Ondernemers melden zich bij hun bank. De voorwaarden voor de BMKB-regeling vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb.

WAARSCHUWING: Op basis van deze regeling geeft de overheid een borgstelling (een #garantie) af aan de bank. Niet aan u als ondernemer. Mocht u de lening niet aan de bank kunnen terugbetalen, dan kan de bank bij de overheid aankloppen. Maar let op: als de overheid dan de bank betaald heeft op basis van de garantie, dan komt vervolgens wel de overheid het geld bij u terughalen! Dat heet “het nemen van regres”. Dat is met name een risico als u met uw holding of met uw privévermogen borg staat of hoofdelijk verbonden bent richting de bank. Dan kan ook de overheid zich dus op uw holding of uw privé vermogen verhalen! Ik schreef daar eerder een blog over, die u hier kunt lezen: https://poelmannvandenbroek.nl/actuele-zaken/staatsgarantie-risico-voor-ondernemer-blijft-bestaan/

2. Uitstel van betaling voor belastingschulden

TIP: Op de website van de belastingdienst staat hoe u uitstel van betaling kunt aanvragen voor belastingschuldenhttps://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus. Dat heeft de Belastingdienst vrij eenvoudig gemaakt. U doet het verzoek om bijzonder uitstel van betaling “gewoon” met een brief. Er is geen speciaal formulier voor ontwikkeld. De Belastingdienst beoordeelt uw brief als een verzoek. Zodra de Belastingdienst de brief ontvangen heeft, worden de invorderingsmaatregelen opgeschort. Tip: u kunt de brief aantekenen of per koerier laten bezorgen om bewijs van ontvangst te krijgen. Normaal gesproken heeft een bezwaar geen schorsende werking, dus noteer duidelijk in uw brief dat u uitstel van betaling verzoekt vanwege het coronavirus. De invorderingsmaatregelen worden dan gestopt. Een boete (die automatisch uit de PC van de belastingdienst rolt) hoeft u dan niet te betalen (tenzij uw verzoek wordt afgewezen - achteraf).

Bij de brief moet een verklaring van een extern deskundige worden gevoegd. Dat kan zijn een extern consultant of financier, een brancheorganisatie, maar ook uw eigen accountant of financieel adviseur of wij, uw advocaat. Uit de verklaring moet blijken dat:

WAARSCHUWING: Dit uitstel van betaling laat onverlet dat u als bestuurder aansprakelijk kunt zijn of worden voor onbetaalde belastingschulden. Het is daarom verstandig om naast het verzoek om uitstel van betaling ook #betalingsonmacht te melden. Hoe u dat loet, leest u terug op de site van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/melding_van_betalingsonmacht_bij_belastingen_en_premies of bespreek dat met uw accountant.

3. Voorlopige aanslag

TIP: Een eenvoudige manier om liquiditeitsruimte te creëren, is het aanpassen van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020. Deze is immers al in februari 2020 aan u opgelegd op basis van een verwachting over heel 2020. De kans wordt door de coronacrisis groot dat u die winst misschien niet gaat maken. Een verzoek om verlaging van deze voorlopige aanslag moet u elektronisch indienen. Raadpleeg - waar nodig - uw accountant.

4. Goed advies bij te verwachten surseance van betaling of faillissement

TIP: Mocht het zo zijn dat deze tips u niet (genoeg) helpen, dan is het van belang dat u zich tijdig (zo snel mogelijk) en goed laat informeren over de gevolgen, de risico’s en kansen van surseance van betaling en / of faillissement. Het gaat te ver om dat allemaal in deze blog te bespreken. Maar u kunt daarvoor altijd met mij contact opnemen.

Heeft u liever persoonlijk advies? Bel ons gerust of stuur een e-mail. We zijn er voor u!

Op de hoogte blijven van juridische gevolgen van het coronavirus?


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.