Referenties afgegeven na einde dienstverband

Het komt regelmatig voor dat een sollicitant tijdens een sollicitatiegesprek op verzoek van zijn potentiële nieuwe werkgever een referentie opgeeft waarbij hij naar zijn oude werkgever verwijst. Indien u als ex-werkgever als referent optreedt, is het belangrijk de spelregels rondom het afgeven van een referentie te kennen. Die spelregels staan als zodanig niet in de wet, maar kunnen wel uit verschillende wettelijke regels en rechtspraak worden afgeleid.

Datum:  01 oktober 2019

Geschreven door:  Ruud Olde

Leestijd:  +/- 2 minuten

Het komt regelmatig voor dat een sollicitant tijdens een sollicitatiegesprek op verzoek van zijn potentiële nieuwe werkgever een referentie opgeeft waarbij hij naar zijn oude werkgever verwijst. Indien u als ex-werkgever als referent optreedt, is het belangrijk de spelregels rondom het afgeven van een referentie te kennen. Die spelregels staan als zodanig niet in de wet, maar kunnen wel uit verschillende wettelijke regels en rechtspraak worden afgeleid.

Recent oordeelde de kantonrechter in Utrecht dat een ex-werkgever zich niet zorgvuldig had gedragen door mededelingen te verstrekken over een integriteitsonderzoek, waardoor de nieuwe werkgever op het laatste moment besloot geen arbeidsovereenkomst met de werknemer aan te gaan. De ex-werkgever werd veroordeeld een schadevergoeding te betalen die gelijk stond aan het inkomensverlies van één jaar, omdat de werknemer de functie was misgelopen door de uitlatingen die waren gedaan over het integriteitsonderzoek. Daarnaast kreeg de ex-werknemer een immateriële schadevergoeding toegekend van € 10.000,00 vanwege schending van zijn goede naam.

Ook na afloop van een arbeidsrelatie geldt de norm van goed (ex)werkgeverschap. De ex-werkgever dient bij het geven van inlichtingen over de werknemer ook na het einde van de arbeidsrelatie met de belangen van de werknemer rekening te houden. Als de ex-werkgever zomaar informatie over de werknemer verstrekt die niet juist of negatief is, kan dat tot vervelende procedures leiden en de verplichting om schade te vergoeden.

Als een ex-werknemer geen toestemming heeft gegeven om als referent op te treden, mag de ex-werkgever dat ook niet doen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een rechtsgrond ontbreekt dan. Als de ex-werknemer de ex-werkgever juist wél als referent heeft opgegeven, heeft de ex-werknemer daarmee toestemming gegeven voor het afgeven van (persoons)gegevens en gegevens over het functioneren. De ex-werkgever kan dan wél referenties afgeven. De nieuwe werkgever zal op zijn beurt een terugkoppeling dienen te verstrekken aan de werknemer over de inlichtingen die hij van de ex-werkgever over de sollicitant heeft verkregen.

Indien u als ex-werkgever na uitdrukkelijke toestemming van de ex-werknemer (dus met een rechtsgrond) informatie verstrekt, wees dan nog steeds voorzichtig. Als bij het verstrekken van de referentie onzorgvuldig wordt gehandeld dan kan dat tot onrechtmatig handelen van u als ex-werkgever leiden. Dat kan spelen als informatie over een integriteitsonderzoek wordt verstrekt, maar ook als dat gebeurt over de arbeidsongeschiktheid van de werknemer in de tijd dat hij bij u werkzaam was.

Voor sommige branches gelden specifieke regels waaruit volgt dat bepaalde informatie juist wél moet worden vermeld. In de financiële sector en de zorg gelden bijvoorbeeld bijzondere spelregels  over referenties en getuigschriften. Het voert te ver om daar nu op in te gaan.

Onthoud dus dat het verstrekken van referenties zonder toestemming van de ex-werknemer niet verstandig is. Als die toestemming wel is gegeven, wees dan nog altijd zorgvuldig om te voorkomen dat u het verwijt krijgt dat u onrechtmatig heeft gehandeld of in strijd met de postcontractuele werking van het goed (ex)werkgeverschap informatie heeft verstrekt.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.