Slapende dienstverbanden houden ons wakker

De beslissing van de Hoge Raad van 8 november 2019 met betrekking tot slapende dienstverbanden blijkt tot steeds nieuwe gevolgen te (kunnen) leiden. Zoals bekend, oordeelde de Hoge Raad toen dat een werkgever moet meewerken aan beëindiging van een slapend dienstverband, als de werknemer daarom verzoekt. Die werknemer heeft dan ook recht op betaling van de transitievergoeding.

Datum:  13 februari 2020

Geschreven door:  Ruud Olde

Leestijd:  +/- 2 minuten

De beslissing van de Hoge Raad van 8 november 2019 met betrekking tot slapende dienstverbanden blijkt tot steeds nieuwe gevolgen te (kunnen) leiden. Zoals bekend, oordeelde de Hoge Raad toen dat een werkgever moet meewerken aan beëindiging van een slapend dienstverband, als de werknemer daarom verzoekt. Die werknemer heeft dan ook recht op betaling van de transitievergoeding.

Een van de argumenten van de Hoge Raad om tot dit oordeel te komen, was dat per 1 april a.s. de Compensatieregeling van kracht wordt, op grond waarvan de betaalde transitievergoeding door de werkgever (deels) kan worden teruggevraagd bij het UWV.

Schadevergoedingen voor gepensioneerde ‘slapers’

Inmiddels heeft een tweetal gerechtshoven werknemers, die vóór de uitspraak van de Hoge Raad al met pensioen waren gegaan, een schadevergoeding toegekend, omdat hun werkgever geweigerd had mee te werken aan een voortijdige beëindiging van hun slapende dienstverband. Deze werknemers gingen daardoor uiteindelijk met pensioen, zonder dat zij de transitievergoeding betaald kregen.

Slecht werkgeverschap

Beide hoven zijn van oordeel dat ook gepensioneerde werknemers recht hebben op een vergoeding, als de werkgever als goed werkgever eerder had moeten meewerken aan een beëindiging. De door de voormalig werkgever te betalen vergoeding is dan een schadevergoeding wegens ‘slecht werkgeverschap’ ter vervanging van de gemiste transitievergoeding. Er is bovendien al sprake van slecht werkgeverschap, als de werkgever na 20 juli 2018 medewerking geweigerd heeft: op die datum werd de Compensatieregeling bekend gemaakt en kon de werkgever weten dat hij de ‘plicht’ had mee te werken.

Ex-werknemers kunnen u aanspreken

Met deze uitspraken is er een nieuwe groep ex-werknemers die mogelijk (alsnog) zijn weigerachtige ex-werkgever kan aanspreken. Het is maar dat u het weet.

Meer weten of de huidige stand van zaken rondom slapen dienstverbanden? Tijdens onze actualiteitenlunch zullen we de eerste ervaringen rondom de Wet Arbeidsmarkt in Balans uitwissen en praten we u graag bij over andere actualiteiten in het arbeidsrecht.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.