Steunmaatregelen voor ondernemers worden verruimd

Ondernemers hadden weinig kans om hun bedrijfsvoering aan te passen. Het kabinet vindt het daarom noodzakelijk om met extra economische ondersteuning te komen voor ondernemers en werkenden. Daarvoor komt het kabinet met een ruimer steunpakket dan vorige winter.

Datum:  23 december 2021

Geschreven door:  Sander Poelman

Leestijd:  +/- 2 minuten

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat de steunmaatregelen voor ondernemers weer verruimd worden. Dit naar aanleiding van de harde lockdown die sinds 19 november jl. geldt. Er zat maar korte tijd tussen de aankondiging en de invoering van deze lockdown. Ondernemers hadden weinig kans om hun bedrijfsvoering aan te passen. Het kabinet vindt het daarom noodzakelijk om met extra economische ondersteuning te komen voor ondernemers en werkenden. Daarvoor komt het kabinet met een ruimer steunpakket dan vorige winter.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Momenteel wordt er gerekend met een omzetverlies van 80% waarvoor ondernemers via de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen ontvangen. Die wordt verhoogd naar 90%. Deze maatregel geldt voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2021. Het kabinet merkt hierbij op dat de subsidieaanvragen voor het huidige kwartaal al lopen. De voorschotten zullen daardoor gebaseerd zijn op de hiervoor geldende 80%. Bij de definitieve vaststelling wordt gerekend met 90% omzetverlies.

Tegemoetkoming Vaste Laten (TVL)

Vorige maand berichtten wij u al over de uitbreiding van de TVL. De omzetverliesdrempel werd destijds ingesteld op 30%. Deze drempel wordt eenmalig voor het vierde kwartaal van 2021 verlaagd naar 20%. Dat betekent dat u bij 20% omzetverlies al aanspraak kan maken op TVL. De omzetverliesdrempel in het eerste kwartaal blijft 30%.

Ondernemers met een omzetverlies tussen de 20% en 30% kunnen meteen TVL aanvragen in het huidige (vierde) kwartaal. De aanvragen worden wel aangehouden totdat de Europese Commissie deze wijzigingen heeft doorgevoerd. U kunt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een aanvraag doen voor TVL. Voordat u een aanvraag doet, kunt u eerst via de adviestool van het RVO een proefberekening maken.

Er komt geen voorraadvergoeding voor de horeca en detailhandel in aanvulling op de TVL. Het kabinet vindt dit moeilijk uitvoerbaar. Daarnaast vindt het kabinet dat winkels en horeca nu beter voorbereid zijn op afhaalmogelijkheden.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Zelfstandig ondernemers konden een Tozo-lening afsluiten voor bedrijfskapitaal. Die ondernemers moesten per 1 januari 2022 beginnen met het aflossen van die lening. De start van de verplichte aflossing is nu verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geldt voor alle Tozo-leningen. Het moment van verstrekking is hierbij niet van belang.

De looptijd van alle Tozo-leningen wordt verlengd met één jaar, van 5 naar 6 jaar. Dat is de periode waarbinnen alle Tozo-leningen moeten zijn terugbetaald. Deze periode loopt wel vanaf het moment van verstrekking.

Voor alle Tozo-leningen geldt dat over de maanden januari 2022 tot en met juli 2022 geen rente betaald hoeft te worden.

Tot slot

De nieuwe steunmaatregelen vangen een deel van de financiële gevolgen van de nieuwe lockdown op. Steunpakketten verstoren echter de economie en zijn een zware last voor de overheidsfinanciën. Verschillende onderzoeksinstituten, waaronder De Nederlandsche Bank, hebben daar ook voor gewaarschuwd. Het kabinet denkt daarom na over een langetermijnvisie voor de vormgeving van het steunpakket. Hierin moet een betere balans komen tussen ondernemingsrisico en overheidssteun. Het voorkomen van sluitingen is ‘de beste vorm van steun’, aldus het kabinet. Daarom kijkt het kabinet ook naar duurzame inzet van basismaatregelen. Het kabinet wil deze visie voor de aanpak uiterlijk in maart 2022 af hebben. Zodra daarover meer bekend is, berichten wij u daar uiteraard over. 

Mocht u vragen hebben over de NOW, TVL of andere maatregelen, dan kunt u altijd terecht bij een van onze specialisten.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.