Terugblik 2019 en ontwikkelingen voor retailers op het gebied van huur en onroerend goed

Datum:  30 december 2019

Geschreven door:  Jeroen Brinkman

Leestijd:  +/- 2 minuten

Waar in eerdere jaren discussies ontstonden tussen bijvoorbeeld V&D en verhuurders, is het nu de beurt aan Hudson’s Bay. Moet zij nu wel de winkels blijven exploiteren of mag ze de winkels laten leegstaan, zolang er maar huur wordt betaald? De vraag of een huurder gehouden is om te blijven exploiteren is nog geen uitgemaakte zaak. Zo oordeelde recent het gerechtshof te Amsterdam dat Hudson’s Bay verplicht was te exploiteren. De Rechtbank Den Haag dacht in een andere zaak er anders over: Hudson’s Bay was niet verplicht te exploiteren.

Het toont opnieuw aan dat in het huurrecht de omstandigheden van het specifieke geval enorm van belang zijn en dat het belangrijk is goed de belangen van verhuurder c.q. huurder voor het voetlicht te brengen. En bekijk ook nog eens goed wat u precies in uw huurovereenkomst hebt afgesproken?

Kijk dan meteen naar het huurregime dat van toepassing is. Soms is namelijk een ander huurregime van toepassing, dan in eerste instantie ingeschat. Zo bleek recent dat de Rechtbank Dordrecht zelfs parkeerabonnementen als huurovereenkomst beschouwde. Dat lijkt een vreemde eend in de bijt, maar toch. Belangrijk is en blijft de vraag welk huurregime van toepassing is. Zo bleek bijvoorbeeld opslagruimte toch meer huurbescherming te hebben, dan in eerste instantie gedacht. En misschien is er sprake van een shop-in-shop?

We zijn benieuwd hoe het zal gaan verlopen bij de winkels van HEMA die door Jumbo worden overgenomen? Is dat een volledige huurindeplaatsstelling? Kan dat zomaar? Is dat bestemmingsplantechnisch wel toegestaan en laten de huurovereenkomsten dit wel toe?

Of wordt het onroerend goed eerst overgenomen door HEMA of Jumbo zodat de onderhandelingen met de verhuurder over de door te voeren wijziging niet gevoerd hoeven te worden? Dat zou zomaar kunnen, omdat afgelopen jaar bleek dat HEMA in sommige gevallen een voorkeursrecht van koop in de huurovereenkomsten heeft opgenomen. Benieuwd of in die nieuwe gevallen het voorkeursrecht wel kan worden ingeroepen.

Kortom: vanuit huurrechtelijk perspectief zal het Retail landschap voldoende in beweging zijn. Daarbij is nog niet eens rekening gehouden met renovaties, verduurzaming en de invloed van Europeesrechtelijke richtlijnen. Genoeg in ieder geval om u in 2020 van nuttige informatie te voorzien!


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.