Verkouden werknemer weigert naar huis te gaan; ontslag mogelijk?

Een werknemer, ruim twintig jaar in dienst, hoestte ernstig en werd door meerdere collega’s verzocht naar huis te gaan en zich te laten testen, conform het protocol binnen het bedrijf. Hij weigerde dit. Twee dagen later meldde hij per WhatsApp-bericht dat hij positief op Covid-19 getest was.

Datum:  11 oktober 2021

Leestijd:  +/- 2 minuten

Een werknemer, ruim twintig jaar in dienst, hoestte ernstig en werd door meerdere collega’s verzocht naar huis te gaan en zich te laten testen, conform het protocol binnen het bedrijf. Hij weigerde dit. Twee dagen later meldde hij per WhatsApp-bericht dat hij positief op Covid-19 getest was. De kantonrechter Rotterdam oordeelde daarover dat de werknemer niet ernstig verwijtbaar had gehandeld, maar dat hij wel het vertrouwen van zijn collega’s en leidinggevenden had beschaamd. Daarbij speelt voor de rechter een belangrijke rol dat de werknemer ook geen berouw had getoond ten aanzien van zijn handelwijze, ook niet tijdens de procedure. Sterker nog: de werknemer bleef volhouden dat de verklaringen van zijn collega’s niet juist waren en dat zij hadden gelogen. Op basis daarvan ontbond de kantonrechter de arbeidsovereenkomst, onder toekenning van de transitievergoeding.

Het enkel niet naleven van de testregels leidt dus niet zomaar tot ontslag, maar in samenhang met andere omstandigheden/overtredingen kan dit wel het geval zijn.

Helder beleid

In de Retail-branche brengt een werknemer met dergelijk handelen niet alleen zijn collega’s, maar ook de klanten in de winkel in gevaar. Daarom handelt een werknemer in een winkel mogelijk verwijtbaarder dan bij een ander bedrijf, doordat er zwaardere omstandigheden zijn. Het is voor bedrijven in de Retail-branche dan ook belangrijk om goede protocollen te hebben en goed toe te zien op de naleving daarvan. Als winkelier heb je tenslotte ook de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van je klanten. Bovendien loop je zelf als winkelier het risico dat je winkel gesloten wordt doordat je coronaregels niet naleeft. Een van die regels is dat mensen die klachten hebben, thuis moeten blijven.

Niet altijd reden tot ontslag

De lijn is echter dun. Een werkneemster van een tankstation verscheen op haar werk na het plannen van een testafspraak. Toen zij de dag daarna positief testte, verscheen zij alsnog op het werk voor een pakje sigaretten. De kantonrechter oordeelde dat niet kon worden vastgesteld dat de werkgever voldoende duidelijke instructies had gegeven over hoe werknemers zich rondom corona(tests) moesten gedragen. Bovendien bleek uit beeldmateriaal dat andere collega’s het ook niet zo nauw namen met de regels. Door een gebrek aan strikt coronabeleid, hield het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst geen stand.

Duidelijkheid is essentieel

Duidelijkheid over en handhaving van de standaard coronaregels en de speciale afspraken voor Retail zijn dus voor een winkelier van groot belang in zijn verhouding tot de werknemer. Daarom is het cruciaal om duidelijke protocollen daaromtrent op te stellen en daar ook naar te handelen. Als het beleid helder is en werknemers zich daar niet aan houden, kan dat onder omstandigheden aanleiding zijn voor ontslag. Raadpleeg wel altijd een juridisch adviseur voor u dit soort besluiten neemt.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.