Wenst u inzage in uw dossier bij de bank? Dat is af te dwingen!

De richtlijn bijzonder beheer van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) stelt dat banken hun klanten toegang moeten verschaffen tot alle relevante informatie over hun financiering, ook als de klant die informatie zelf niet (meer) heeft.

Datum:  26 januari 2018

Geschreven door:  Erik Jansen

Leestijd:  +/- 2 minuten

De richtlijn bijzonder beheer van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) stelt dat banken hun klanten toegang moeten verschaffen tot alle relevante informatie over hun financiering, ook als de klant die informatie zelf niet (meer) heeft.

Naast de civiele rechter (bv kort geding) is de Stichting Tuchtrecht Banken het podium waar je over het niet verstrekken van de gegevens kan klagen.

Onlangs oordeelde de tuchtcommissie dat een bankier tekort was geschoten in het centraal stellen van de belangen van de klant. Hij weigerde inzage in stukken aan de gefinancierde onderneming, terwijl daar een zwaarwegend belang bij was. Zijn handelen was daarmee in strijd met de bankierseed.

Daarbij speelde ook mee dat hij intern niet de gevraagde stukken had opgevraagd. In een andere zaak had een bankier juist wel de nodige moeite gedaan om de voor de klant relevante stukken boven water te krijgen. Mede daarom werd in die zaak de bankierseed niet geschonden geacht.

De stukken kunnen van belang zijn voor allerlei kwesties, zoals toetsing van het handelen van de bank aan de zorgplicht, maar ook (zoals in casu) in procedures tegen derden zoals een franchisegever.


Bron Afb.: https://lnkd.in/gjPpcSq


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.