5 tips om uw aantrekkingskracht voor werknemers te vergroten

De markt trekt weer aan en dat is mooi. Maar het betekent ook dat werknemers en werkzoekenden meer ruimte en vrijheid hebben om te kiezen. Dat maakt het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel een stuk lastiger. U kúnt het uzelf gemakkelijker maken met personeelsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid. Dat levert u veel op: gezondere werknemers en dus minder verzuim. Maar ook hogere productiviteit, meer betrokkenheid en gelukkigere werknemers. Allemaal thema’s die de aantrekkingskracht van uw organisatie vergroten. Heb ik uw aandacht? Dan heb ik 5 belangrijke tips voor u. Ik loop ze hieronder een voor een met u door.

Datum:  07 februari 2018

Geschreven door:  Annemarie van Woudenberg

Leestijd:  +/- 2 minuten

De markt trekt weer aan en dat is mooi. Maar het betekent ook dat werknemers en werkzoekenden meer ruimte en vrijheid hebben om te kiezen. Dat maakt het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel een stuk lastiger. U kúnt het uzelf gemakkelijker maken met personeelsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid. Dat levert u veel op: gezondere werknemers en dus minder verzuim. Maar ook hogere productiviteit, meer betrokkenheid en gelukkigere werknemers. Allemaal thema’s die de aantrekkingskracht van uw organisatie vergroten. Heb ik uw aandacht? Dan heb ik 5 belangrijke tips voor u. Ik loop ze hieronder een voor een met u door.

#1 Opleiding

Opleiden is van groot belang. Dit stelt een werknemer in staat zijn eigen functie vaak langer – en beter – te vervullen. Dit geldt met name voor kwetsbare groepen zoals werknemers met verouderde kwalificaties of werknemers met fysiek zware functies. Wanneer u investeert in hun opleiding, benadrukt u uw betrokkenheid en vergroot u hun doorgroeimogelijkheden en motivatie.

Met behulp van loopbaanmanagement stemt u de behoefte van de organisatie en de wensen en vaardigheden van de werknemer regelmatig en voor langere termijn op elkaar af. Onderwerpen van gesprek zijn dan de mate waarin uw werknemers nog op hun plek zitten, hun toekomstplannen en de balans tussen werk en privé. Ook niet onbelangrijk: sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid verwacht de overheid van werkgevers dat zij onderzoeken of een werknemer door middel van om- en/of bijscholing binnen de organisatie herplaatst kan worden als de werknemer bijvoorbeeld niet goed functioneert of zijn functie vervalt. Investeren in opleiding loont dus in meerdere opzichten.

#2 Flexibiliteit

Sinds enige tijd is de Wet flexibel werken van toepassing. Deze wet speelt in op veranderende behoeften van werknemers om werk en privé beter op elkaar af te stemmen. Flexibel werken zorgt ervoor dat werknemers effectiever worden ingezet en de kans op overbelasting kleiner wordt. Het gevolg: productievere én gezondere werknemers. Voorbeelden van flexibel werken zijn het faciliteren van thuiswerken, het hanteren van flexibele begin- en eindtijden, parttime werken en het inzetten van ouderschapsverlof. Let op: regelt u niets, dan kunt u voor vervelende verrassingen komen te staan. Een werknemer heeft namelijk het recht om aanpassing van zijn werkplek, werkdagen en werktijden te vragen. U mag dat alleen weigeren als daar uitdrukkelijk beleid voor is opgesteld en u kan aantonen dat thuiswerken bij bepaalde functies onmogelijk is. Denk dus goed na welke vrijheden wel en niet passen bij uw bedrijf en bij bepaalde functies en leg dat vast.

#3 Mobiliteit

Het doel van mobiliteit is werknemers behouden voor de organisatie door hen intern door te laten stromen naar een beter passende functie. Dat kan zijn omdat het eigen werk lichamelijk te zwaar wordt, maar ook omdat iemand een nieuwe uitdaging nodig heeft. U realiseert mobiliteit door het invoeren van een levensfasebewust beleid, een actief loopbaanbeleid, een opleidingsbeleid en het voeren van een plannings- en ontwikkelingscyclus.

Met werknemers die hun taken niet meer volledig kunnen uitvoeren kunt u maatwerkafspraken maken. Het gevolg: medewerkers hebben meer plezier in hun werk en zijn productiever. De overheid stimuleert overigens het in dienst nemen van oudere werknemers en arbeidsgehandicapten door werkgevers (jaarlijks) een loonkostenvoordeel toe te kennen wanneer zij iemand die op dat moment een uitkering ontvangt in dienst nemen.

#4 Gezondheid

Een gezonde werknemer is meestal ook een duurzame werknemer. Althans, dat is het uitgangspunt. Wanneer u als werkgever zorgt voor de gezondheid van de werknemer, beloont de werknemer u veelal met minder verzuim. U kunt bijdragen aan de gezondheid van uw personeel door het voeren van bijvoorbeeld een rookbeleid, maar ook door het bieden van goede voorzieningen en het bevorderen van gezond gedrag. Met een fietsplan, een gezonde lunch of door sporten te stimuleren en faciliteren, draagt u bij aan fitte en actieve werknemers die goed in hun vel zitten.

#5 Diversiteit

Ook wanneer u rekening houdt met de aspecten waarop werknemers van elkaar verschillen, draagt u bij aan de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Een dergelijk ‘diversiteitsbeleid’ richt zich op alle werknemers, maar stelt een bepaald onderwerp centraal. Een voorbeeld. U heeft medewerkers met een taalachterstand. Laat u hen een taalcursus volgen op uw kosten, dan verbetert hun taalvaardigheid. Als gevolg daarvan verbetert de onderlinge communicatie. Dat vergemakkelijkt het werk van uw werknemers en daar heeft uw organisatie baat bij. Ook kunt u in uw diversiteitsbeleid een ‘levensfasebewust’ beleid opnemen dat zich richt op de behoeften van werknemers in verschillende levensfasen binnen uw organisatie. Op deze wijze zet u alle werknemers, ongeacht hun leeftijd, optimaal en duurzaam in.

Meer praktische tips?

Uiteraard is duurzaam personeelsbeleid maatwerk. Wilt u eens sparren over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact met mij op.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.