Annemarie (1)

Annemarie van Woudenberg

Advocaat: Arbeid, Privacy

HR-managers, functionarissen voor de gegevensbescherming/data protection officers, ondernemingsraden en op directieniveau, iedereen vertrouwt op de kennis van Annemarie. Want zij is de specialist, die weet waar je allemaal aan moet denken. 

 

Privacy is een bijzonder actueel onderwerp, waar iedereen elke dag mee te maken heeft. Zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs als de zorg. In combinatie met het altijd veranderende arbeidsrecht, is de praktijk van Annemarie continu in beweging. Annemarie houdt ervan als geen dag hetzelfde is en ze wordt uitgedaagd om voorop te lopen. HR-managers, functionarissen voor de gegevensbescherming/data protection officers, ondernemingsraden en op directieniveau, iedereen vertrouwt op de kennis van Annemarie. Want zij is de specialist, die weet waar je allemaal aan moet denken. 

Haar interesse voor het onderwerp privacy is gewekt vanuit haar jarenlange ervaring in het arbeidsrecht. De snelheid waarmee de technologie zich ontwikkelt werkt aanstekelijk, vindt Annemarie. Ze krijgt er energie van en het inspireert Annemarie om haar creativiteit in te zetten en organisaties mee te krijgen en klaar te stomen voor de toekomst. De regelgeving is nog lang niet uitgekauwd.

Recente dossiers

 • Een re-organisatie vanwege bedrijfseconomische redenen begeleiden en zorgen dat de juiste stappen worden gevolgd. Denk hierbij aan een adviestraject bij de OR, ontslagaanvragen bij het UWV indienen en met de boventallige werknemers onderzoeken of de arbeidsovereenkomst ook met wederzijds goedvinden kan worden beëindigd.
 • Ontslagprocedures via de rechter en/of het UWV vanwege diverse redenen zoals een verstoorde arbeidsverhouding, verwijtbaar handelen door de werknemer, bedrijfseconomische/-organisatorische redenen, disfunctioneren of een ontslag op staande voet dat door de werknemer wordt aangevochten.
 • Het adviseren over en meedenken bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten in samenhang met de privacywetgeving.
 • Het opstellen van en vervolgens adviseren over de uitrol van een privacybeleid voor een organisatie.
 • Procederen en adviseren over de uitleg van (bepalingen in) overeenkomsten, regelementen en andere beleidstukken.
 • Het adviseren over en opstellen van verwerkersovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, privacystatements, protocollen (datalekken, controle e-mail- en internetgebruik, cameratoezicht, gedragscodes, etc.) en bedrijfsreglementen.
 • Het geven van inhouse workshops over de gevolgen van de AVG voor organisaties en hoe zij daar in de praktijk mee om moeten gaan.
 • Het bijstaan van onze klanten in juridische procedures bij geschillen over de verwerking van persoonsgegevens (zoals een klant of werknemer) of bij andere privacygeschillen (zoals wanneer de AP handhavend optreedt).

Geregistreerd in het register van de Nederlandse orde van advocaten

 • Arbeidsrecht
 • ICT-recht

Subrechtsgebieden:

 • Medezeggenschap
 • Collectief ontslag
 • Pensioenen
 • Arbeidsmediation
 • Internationaal arbeidsrecht
 • Privacyrecht

Op grond van deze registratie is Annemarie van Woudenberg verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Mijn specialisaties

Biografie

Advocaat sinds

 • 2013

Lidmaatschappen 

 • Lid JCI (Junior Chamber International) Nederland
 • Lid Jonge Balie Gelderland
 • Ondernemerscafé Nijmegen

Nevenfuncties

 • AVG Commissie JCI Nederland (2019)
 • Het organiseren en ondersteunen van verschillende maatschappelijke projecten (o.a. als ambassadeur van financieel fit Rijk van Nijmegen)
 • Penningmeester JCI (Junior Chamber International) Mariken (2017 en 2018)
 • Venuemanager IJvenues van het JCI (Junior Chamber International) World Congress 2017 in Nederland (Amsterdam)
 • Vicevoorzitter Jonge Balie Gelderland (2015-2016)
 • Bestuurslid (portefeuille pleitoefeningen) (2014-2015)
 • Lid van het College van Afgevaardigden van de Stichting Jonge Balie Nederland (2013-2014)

Opleiding 

 • 2019 VPR-A specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht, Universiteit Leiden
 • 2018 Masterclass Privacy, Universiteit van Amsterdam (Faculteit Gedragswetenschappen)
 • 2011 - 2012 Master Nederlands Recht, Universiteit Utrecht
 • 2007 - 2010 Bachelor Nederlands Recht, Universiteit Utrecht
Neem contact op

Actualiteiten Annemarie

Alle publicaties, video’s en podcasts door Annemarie