8 weken stage tijdens de coronatijd; Maarten Finkers werd positief verrast

De stage kwam, samen met een paper en een pleitopdracht, voor Maarten als onderdeel van de Masterclass Burgerlijk recht. Het vak is erop gericht om diepgaand kennis te maken met de advocatuur. Dat is ook precies wat hij wilde. Op deze manier kon er hij perfect achter komen of de advocatuur bij hem past. Dat hij bij mijn voorkeurskantoor – Poelmann van den Broek – mocht beginnen vond hij helemaal top!

Datum:  05 november 2020

Geschreven door:  Annemarie van Woudenberg

Leestijd:  +/- 2 minuten

De stage kwam, samen met een paper en een pleitopdracht, voor Maarten als onderdeel van de Masterclass Burgerlijk recht. Dat is een masterprogramma op de Radboud Universiteit waaraan acht gerenommeerde advocatenkantoren uit Gelderland deelnemen. Binnen het programma houdt dat vier dagen stagelopen in en op iedere vrijdag onderwijs in het burgerlijk recht vanuit één van de acht deelnemende kantoren. Het vak is erop gericht om diepgaand kennis te maken met de advocatuur. “Dát is ook precies wat ik wilde. Op deze manier kon ik perfect erachter komen of de advocatuur bij mij past. Dat ik bij mijn voorkeurskantoor – Poelmann van den Broek – mocht beginnen was natuurlijk helemaal top!”

Het bijstellen van verwachtingen

Vanwege de huidige coronacrisis heeft Maarten zijn verwachtingen van een stage enigszins moeten bijstellen. Stagelopen tijdens de coronacrisis betekent toch iets minder fysiek mee op pad. “Ondanks dat heb ik wél een goede indruk kunnen krijgen van hoe alles reilt en zeilt binnen de advocatuur én specifiek binnen Poelmann van den Broek. De eerste vier weken fysiek op kantoor hebben daar wel aan bijgedragen.”

Werken met ondernemers

Maarten dacht bij Poelmann van den Broek vlotte persoonlijkheden aan te treffen. Zijn redenering was: “ze moeten een beetje vlot zijn om te kunnen meedenken met hun klantenkring, want dat zijn voornamelijk ondernemers.” Dit beeld is voor hem bevestigd. “Het was duidelijk zichtbaar dat de klanten de advocaten ertoe zetten om bondig en helder te communiceren. Met ondernemers werken vraagt toch om het meedenken in kansen in plaats van beperkingen. Werken met ondernemers is daarom denk ik heel anders dan werken met de overheid als klant.”

Contact met klanten

Maarten had het geluk dat hij ondanks de coronacrisis toch een zitting kon bijwonen. "Het meekijken tijdens een zitting waaraan je zelf hebt bijgedragen en dan vervolgens de onderhandelingen op de gang volgen. Dit was echt het hoogtepunt van de stage."

Maarten kon slechts twee fysieke besprekingen bijwonen. Dus tijdens online besprekingen vroegen wij hem om in te bellen zodat hij tijdens telefoongesprekken met klanten kon meeluisteren. Op die manier ontstaat er toch feeling met de praktijk. “Ik ben dankbaar voor de moeite die daarin gestoken werd. Verder mocht ik notities opstellen, actief deelnemen aan de jurisprudentiebesprekingen en meeschrijven aan processtukken. Het was interessant om te zien hoe kort en krachtig ervaren advocaten hun boodschap formuleren. Op dat punt heb ik ontzettend veel kunnen leren.

Theorie versus de praktijk

Maarten heeft vier weken bij huur & onroerend goed meegelopen en vier weken bij arbeidsrecht. Waar het bij arbeidsrecht in de regel draaide om meer menselijke kwesties door bijvoorbeeld ontslag (op staande voet), een vaststellingovereenkomst of een reorganisatie was dat bij huur & onroerend goed vaak anders. Daar ging het bijvoorbeeld om overdracht van een stuk grond of (ver)huur van een kantoorpand. Veel zakelijker dus. “Het is heel fijn om dat zo te ervaren, omdat je dan merkt wat bij je past. In de praktijk kan het namelijk soms zó anders zijn dan de theorie doet vermoeden op de universiteit.”

Positief verrast

Het online stagelopen is soms lastig. “Je weet vaak niet hoe druk iemand het heeft, dus bellen om de haverklap voelt toch bezwaarlijk. Het is ook moeilijker inschatten wat bij wie precies wel en niet kan. Normaal gesproken zijn lunches en borrels bij uitstek de momenten om collega’s te leren kennen. Dat is lastiger van achter een computerscherm.” Desondanks vond Maarten al snel zijn weg binnen ons kantoor. “Ik was positief verrast door de sfeer op kantoor en tussen de advocaten onderling. Iedere student kent het wel: het standaard kantoorpraatje over het open-deuren-beleid, casual friday en de jaarlijkse skireis. Ik was dan altijd een beetje sceptisch. Het verraste me dat de bedrijfscultuur écht open en laagdrempelig kan zijn binnen de middelgrote advocatuur.

Verder vond Maarten het verrassend om te zien dat je al snel inhoudelijk wat kunt bijdragen. Soms worden stukken 1-op-1 doorgestuurd naar klanten en voer je zelf de communicatie. De advocaat controleert het kijkt dan met je mee. “Wanneer je als student-stagiair de facto al grote ondernemingen adviseert, ben je wel even verrast dat je dat allemaal al kan.”

Toekomstplannen

Maarten is er achter gekomen dat een aantal aspecten van de advocatuur goed bij hem passen. Het schrijven, spreken en pleiten heeft hij als leuke onderdelen ervaren. Ook het projectmatig werken door afwisseling in zaken maakt de advocatuur een interessante beroepsgroep. “Het werk van een curator lijkt me om die reden ook zeer interessant. Toch sluit ik een functie in een andere sector voorlopig nog niet uit. Zelf ondernemen en de politiek hebben mij ook altijd interessant geleken. Toch verdient de advocatuur na deze stage de voorkeur!”


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.