‘Aan de lopende band’: cameratoezicht binnen de productiebranche

Cameratoezicht bij bedrijven is de laatste tijd vaak negatief in het nieuws, terwijl veel bedrijven de camera’s met goede bedoelingen ophangen. Denk hierbij aan het voorkomen van diefstal. Ook in veel productiebedrijven wordt gebruik gemaakt van camera’s, bijvoorbeeld in de productie- of opslaghallen en aan de lopende band. Hieronder volgen enkele tips hoe u camera’s op een verantwoorde en geoorloofde manier kunt inzetten.

Datum:  08 mei 2018

Geschreven door:  Annemarie van Woudenberg

Leestijd:  +/- 2 minuten

Cameratoezicht bij bedrijven is de laatste tijd vaak negatief in het nieuws, terwijl veel bedrijven de camera’s met goede bedoelingen ophangen. Denk hierbij aan het voorkomen van diefstal. Ook in veel productiebedrijven wordt gebruik gemaakt van camera’s, bijvoorbeeld in de productie- of opslaghallen en aan de lopende band. Hieronder volgen enkele tips hoe u camera’s op een verantwoorde en geoorloofde manier kunt inzetten.

Privacy: een belangrijk goed

Op het gebied van privacywetgeving is in de afgelopen periode behoorlijk wat veranderd. Zo is sinds 25 mei 2018 in heel Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) van toepassing. Doel van deze wet is om onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan.

De AVG stelt ook stevige voorwaarden aan de verwerking van camerabeelden. Cameratoezicht is een vergaande inbreuk op de privacy van uw werknemers en van eventuele ingeleende arbeidskrachten en bezoekers. Zo’n inbreuk kan toegestaan zijn als er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Denk hierbij dus aan het tegengaan van diefstal (van materialen bijvoorbeeld) of het bewaken van de veiligheid van de aanwezigen op de werkplaats. Cameratoezicht moet daarnaast ook echt noodzakelijk zijn om dat gerechtvaardigde belang te dienen en dat kan niet op een andere manier (zoals toegangscontroles, sleutels etc.) gebeuren. Daarbij moet het cameratoezicht onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen en mag cameratoezicht niet de enige maatregel zijn die is getroffen om bijvoorbeeld diefstal tegen te gaan.

Daarnaast is het belangrijk dat ook nog aan de volgende vereisten wordt voldaan:

Aan de slag!

De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland het orgaan dat controleert of bedrijven de AVG correct naleven. De Autoriteit heeft al aangekondigd dat zij vanaf nu strikter gaat handhaven. De Autoriteit Persoonsgegevens kan flinke boetes gaan opleggen wanneer een bedrijf haar verplichtingen op grond van de AVG niet naleeft. Ook kunnen werknemers of bezoekers zich tot de rechter wenden en een schadevergoeding eisen als zij vinden dat een bedrijf de privacywetgeving niet goed naleeft.

Zorg er daarom voor dat de juiste mensen binnen uw organisatie op de hoogte zijn van de voorwaarden die de AVG stelt aan cameratoezicht en maak een inschatting welke (eventuele) aanpassingen nodig zijn om aan de AVG te voldoen. Belangrijk is daarnaast ook technisch voldoende maatregelen te treffen om de camerabeelden te beveiligen. Hierbij is van belang wie er binnen de organisatie toegang hebben tot de beelden (toegangscontroles), of betrokkenen de beelden makkelijk kunnen inzien of wijzigen en of het netwerk voldoende is beveiligd. Hoog tijd dus om hiermee aan de slag te gaan!


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.