Alcohol- en drugstesten op de werkvloer: binnenkort meer mogelijkheden?

Eerder schreef ik al een uitgebreid artikel over de (on)mogelijkheid van het uitvoeren van alcohol- en/of drugstesten bij werknemers. De AP is namelijk van mening dat dergelijke testen in principe niet zijn toegestaan. Alle gevallen waarin het uitvoeren van alcohol- en drugstesten volgens de AP wél zijn toegestaan, staan specifiek genoemd in de wet. Inmiddels heeft het kabinet plannen om daar toch verandering in te brengen.

Datum:  30 januari 2020

Geschreven door:  Annemarie van Woudenberg

Leestijd:  +/- 2 minuten

Eerder schreef ik al een uitgebreid artikel over de (on)mogelijkheid van het uitvoeren van alcohol- en/of drugstesten bij werknemers. De AP is namelijk van mening dat dergelijke testen in principe niet zijn toegestaan. Alle gevallen waarin het uitvoeren van alcohol- en drugstesten volgens de AP wél zijn toegestaan, staan specifiek genoemd in de wet (zoals in de Scheepvaartverkeerswet en de Wet luchtvaart). Als er geen sprake is van één van deze wettelijke uitzonderingen, dan mag een werkgever volgens de AP geen alcohol- en/of drugstesten afnemen.

Inmiddels heeft het kabinet plannen om daar toch verandering in te brengen. Het idee is om alcohol- en drugstesten ook toe te staan bij chemische bedrijven. Als werknemers daar immers onder invloed aan het werk gaan, zijn de consequenties vermoedelijk niet te voorzien, aldus staatsecretaris Van Ark.

Werkgevers(organisaties) juichen deze plannen van het kabinet – zo vermoed ik – vast toe. FNV is echter niet zo positief en heeft gereageerd met het bericht: "Hier wordt een beeld geschetst alsof werkend Nederland elke ochtend beschonken of onder invloed van drugs naar het werk gaat, maar er zijn geen cijfers die suggereren dat er sprake is van een reëel probleem."

Wat mij betreft is deze reactie van FNV wat te kort door de bocht. Het gaat er volgens het kabinet om dat werkgevers in de chemische industrie – onder strenge voorwaarden - mogelijkheden krijgen om in bepaalde situaties alcohol- en drugstesten uit te (laten) voeren om zo een veilige werkomgeving te kunnen waarborgen. Uiteraard niet altijd en overal. Nu is niets mogelijk en dat is, zo zijn de meeste werkgevers het met het kabinet eens, ook niet wenselijk. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte!


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.