Algemene voorwaarden in het digitale tijdperk

Ons leven speelt zich meer en meer af in de digitale wereld. Sociale contacten vinden plaats via social media, mail en Whatsapp en ook voor de boodschappen hoeven wij de deur niet meer uit. Al onze dagelijkse benodigdheden bestellen wij vanuit onze luie stoel

Datum:  21 november 2016

Geschreven door:  Valerie Lipman

Leestijd:  +/- 2 minuten

Ons leven speelt zich meer en meer af in de digitale wereld. Sociale contacten vinden plaats via social media, mail en Whatsapp en ook voor de boodschappen hoeven wij de deur niet meer uit. Al onze dagelijkse benodigdheden bestellen wij vanuit onze luie stoel.

Het vertrouwen in deze manier van winkelen groeit, niet in de laatste plaats doordat steeds meer webshops dat vertrouwen uitstralen. Sinds de nieuwe e-commerce regels in werking zijn getreden medio 2015, zijn al veel webshops aangepast. Bestelprocessen zijn duidelijker en informatie over de aanbieder is makkelijker te vinden. De vereiste informatie over het recht van de consument om zich te bedenken ontbreekt nog wel vaak en ook de algemene voorwaarden worden nog lang niet altijd op de juiste manier gehanteerd.

Hoewel het een kwestie is van de webshop een keer goed inrichten, gaat het hier nog regelmatig mis, waardoor belangrijke spelregels voor de aankoop van producten niet kunnen worden ingeroepen.

Om een beroep te kunnen doen op algemene voorwaarden, moeten deze van toepassing worden verklaard voordat of uiterlijk op het moment dat de bestelling definitief wordt geplaatst. Het moet voor de koper duidelijk zijn dat de voorwaarden deel uitmaken van de overeenkomst. Deze verklaring moet dus duidelijk zijn en in het bestelproces worden opgenomen. Hoewel de koper niet expliciet akkoord hoeft te gaan, heeft het wel de voorkeur de koper vlak voordat de definitieve bestelling wordt geplaatst, een hokje te laten aanvinken waarmee de koper nadrukkelijk op de algemene voorwaarden wordt gewezen.

De enkele mededeling dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is echter niet voldoende. Er moet ook een redelijke mogelijkheid worden geboden om van de voorwaarden kennis te nemen. Dit betekent in beginsel dat de voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking moeten worden gesteld, zodanig dat de koper ze kan opslaan. Concreet houdt dit in dat de voorwaarden via een duidelijk herkenbare hyperlink direct (via één klik) in beeld moeten verschijnen. Vervolgens moeten de voorwaarden kunnen worden gedownload en op een makkelijke manier digitaal kunnen worden opgeslagen.

Het is met name hier waar het in de praktijk vaak mis blijkt te gaan. Veel webshops bieden wel de mogelijkheid om de voorwaarden te lezen en door te scrollen, maar bevatten niet de mogelijkheid om deze op te slaan anders dan door deze zelf te knippen en plakken. Andere webshops bieden alleen de mogelijkheid om de voorwaarden te printen. Hoewel de geprinte voorwaarden fysiek kunnen worden opgeslagen, is daarmee niet aan de eisen voldaan. De koper moet de voorwaarden digitaal kunnen opslaan.

Alleen als het redelijkerwijs niet mogelijk is de voorwaarden elektronisch ter beschikking te stellen, zodanig dat zij kunnen worden opgeslagen, mag worden volstaan met de vermelding waar de voorwaarden langs elektronische weg te raadplegen zijn en dat zij op verzoek zullen worden toegezonden. Deze uitzondering wordt over het algemeen echter niet snel aangenomen.

Deze pagina is op 16 augustus 2023 voor het laatst bijgewerkt.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.